Komunity

Pivovar Šariš je oddávna súčasťou regiónu a my sa v tom našom cítime doma. Kraju a ľuďom v ňom sme zaviazaní za to, akými úspešnými sme sa stali. Preto dlhodobo, prostredníctvom partnerstva s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš, podporujeme verejnoprospešné organizácie, ktoré pôsobia v regióne nášho pivovaru.

Grantový program Šariš ľuďom nadväzuje na viac ako 10-ročnú históriu grantového programu Občianska voľba. Do rozvoja a podpory Prešovského regiónu sme investovali takmer 300 000 eur a podporili sme 152 krátkodobých aj dlhodobých projektov.

Šariš ľuďom sa zameriava na podporu rozvoja cestovného ruchu. V roku 2017 si sumu 16 000 eur rozdelilo 6 združení/organizácií, ktoré pomohli pri obnove historických pamiatok, výstavbe turistických trás a cyklotrás a realizácii rôznorodých kultúrnych akcií.

Zoznam neziskových organizácií
Názov projektu
Združenie turizmu Levoča
Spájanie regiónov Spiš – Šariš, miest Spišské Podhradie – Veľký Šariš a Spišského a Šarišského hradu
Občianske združenie Rákociho cesta
Prešovský hradný maratón
Občianske združenie Peťa Kašineho
Dobudovanie náučno-poznávacieho Brezovského turistického chodníka
Občianske združenie Hradba Šariš
Obnova Hradu Šariš, bašta č. 6 – Alžbetka
Občianske združenie Prešovská gotika
Obstaranie píšťal registra na rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa
Cyprian, n. o.
Kláštorný deň

Birell – Spoločne sme Nezastaviteľní

Československý projekt Nezastaviteľní vznikol v roku 2014 pod menom Birell jazda. Značka Birell je jeho hlavným iniciátorom a sponzorom. Za každého, kto prešiel špeciálnou Birell bránou, sme prispeli na účet Nezastaviteľných sumou 20 centov. V roku 2017 sa nám tak na Slovensku podarilo získať prostriedky vo výške 20 322 eur. Vďaka tomu sme mohli prispieť štyrom hendikepovaným športovcom na výbavu, ktorú si sami nemôžu dovoliť.