V regiónoch, kde podnikáme, chceme byť pre miestne komunity dobrým susedom. Staráme sa preto o životné prostredie, rozvíjame komunitný život a podporujeme miestne tradície.

Rozvíjame komunity okolo nás

Šariš je domovom nášho pivovaru. Keďže za svoj úspech vďačíme aj Prešovskému kraju a jeho ľuďom s iskrou v srdci, záleží nám na tom, aby sa ďalej rozvíjal. Prostredníctvom dlhoročného partnerstva s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš pravidelne podporujeme verejnoprospešné organizácie, ktoré pôsobia v regióne nášho pivovaru.

Prostredníctvom nášho grantového programu Šariš ľuďom podporujeme projekty, ktoré:

  • zvyšujú kvalitu cestovného ruchu, a tým aj ekonomickú prosperitu regiónu,
  • prispievajú k revitalizácii turistických atrakcií, ktoré sú významnými symbolmi regiónu,
  • podporujú tradičný východoslovenský folklór.

Sme dobrým susedom. Aký typ projektov podporujeme z nášho grantového programu Šariš ľuďom?

alebo
Chyba ☹
V roku 2019 sme prostredníctvom grantového programu rozdelili 16 000 eur. Podporili sme 8 projektov.

Komunity podporujú aj priamo naši zamestnanci

Regióny nepodporujeme iba finančne. Každoročne prebiehajú aj viaceré dobrovoľnícke akcie, na ktoré môžu zamestnanci čerpať dva dni plateného voľna. Minulý rok sa do dobrovoľníctva zapojilo 15 % našich zamestnancov, čo predstavuje oproti roku 2018 4 % nárast.

V roku 2019 sa zapojilo do dobrovoľníckych aktivít 15 percent zamestnancov

Pomáhame ľuďom s hendikepom

Československý projekt Nezastaviteľní vznikol v roku 2014 pod menom Birell jazda. Značka Birell je jeho hlavným iniciátorom a sponzorom. V roku 2019 sme sa venovali zmene konceptu projektu, ktorý bude po novom zameraný na podporu inklúzie ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Neziskový sektor podporujeme asignáciou 2 %

Verejnoprospešné aktivity podporujeme aj prostredníctvom asignácie 2 % dane z príjmu. Pomáhame najmä organizáciám, ktoré sa venujú prevencii nepriaznivých účinkov konzumácie alkoholu, a podporujeme náš domovský prešovský región.

Celkovo sme prerozdelili ôsmym organizáciám viac ako 70 000 eur. Najvyššia miera podpory smerovala do Komunitnej nadácie Veľký Šariš, občianskemu združeniu FAScinujúce deti, občianskemu združeniu Prima či združeniu IPčko.

Neziskový sektor pomáhame rozvíjať aj finančnou podporou programu Pro Bono, ktorý realizuje Nadácia Pontis. V rámci združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum, ktorého sme členom, si vymieňame skúsenosti s ostatnými firmami a spolupracujeme aj s vysokými školami.

Sme hrdým partnerom slovenského hokeja

V roku 2019, teda v roku, kedy Slovensko hostilo Majstrovstvá sveta v hokeji, naša značka Pilsner Urquell uzatvorila partnerstvo so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Partnermi sa stali na 3 sezóny.

V roku 2019 sme na charitatívne projekty venovali viac ako 86‑tisíc eur

Podporujeme Prešovský kraj a jeho ľudí s iskrou v srdci

Šariš ľuďom nadväzuje na viac ako 10‑ročnú históriu grantového programu Občianska voľba. Za posledných 17 rokov spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko darovala viac ako 310‑tisíc eur na celkovo 167 projektov rozvíjajúcich Prešovský kraj.

V roku 2019 sa do programu prihlásilo 18 organizácií, z ktorých grantová komisia vybrala osem. Tým prerozdelila sumu 15 000 eur.

O podpore projektov mohli opäť rozhodovať aj ľudia vo verejnom hlasovaní. Najväčšie sympatie verejnosti a špeciálnu prémiu 1 000 eur získal projekt Revitalizácia prístupovej cesty k útulni na Minčole organizácie KTS Mladosť ODEVA Lipany, n.o.

O dobrovoľníctvo rastie záujem

Zamestnanci v pivovare Šariš pravidelne pomáhajú so zveľaďovaním prostredia mesta Veľký Šariš. Pod záštitou Komunitnej nadácie Veľký Šariš a s podporou samosprávy mesta pomáhajú s výsadbou zelene a úpravami v meste. V máji vysadili niekoľko stromčekov na nábreží rieky Torysa. V októbri pomohla partia dobrovoľníkov vyčistiť od smetí a odpadkov lokalitu Bodaš v Kanaši, ktorá je neďaleko nášho závodu. Na oboch miestach nechýbal ani riaditeľ pivovaru, Ján Čerkala, ktorý tiež neváhal priložiť ruku k dielu.

V Topoľčanoch sa zas 4. októbra, presne na Svetový deň zvierat, dobrovoľníci zapojili do pomoci pre OZ Topoľčianske packy, kde pomohli vyčistiť a upratať voliéry pre desať opustených psíkov, ktoré potom spoločne vyvenčili.

Brehy Dunaja pri Bratislave sú krajšie a čistejšie vďaka dobrovoľníkom z Bratislavskej centrály a distribučného centra. Zarastené brehy Dunaja spoločne s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením čistili mačetami, nožnicami a krovinorezmi, vyzbierali aj odpadky v okolí.

Zapájame sa tiež do expertného dobrovoľníctva, v rámci ktorého naši kolegovia venujú svoj čas a odovzdávajú svoje know-how neziskovým organizáciám alebo občianskym združeniam. S neziskovkami sme sa napríklad podelili o rady, ako nadviazať a udržať partnerstvo s korporáciami, alebo ako si pripraviť zaujímavú prezentáciu. O efektívnom plánovaní aktivít sme diskutovali s OZ Nepočujúce dieťa.

Nezastaviteľní prepájajú zdravých ľudí a ľudí s hendikepom

V predchádzajúcich ročníkoch sme vďaka projektu vyzbierali viac ako 185 000 eur na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Za 5 rokov existencie projektu boli zakúpené športové pomôcky 60 vybraným ľuďom, ktorí napriek nepriazni osudu našli odhodlanie aktívne žiť a naďalej športovať. Išlo o ľudí, ktorí prekonali ťažkú chorobu, úraz, alebo sa narodili so znevýhodnením, a predsa zostali silní a nevzdali sa.

Peniaze na športové pomôcky sa zbierali prostredníctvom prechodu cez tzv. Birell bránu, ktorá vždy v lete putovala po turisticky exponovaných miestach v Česku a na Slovensku. Za každého človeka, ktorý cez ňu prešiel, venoval Birell na účet Nezastaviteľných 0,20 €.

Od roku 2020 sa podstatne mení mechanika projektu. Prechody cez Birell brány a nákup špeciálnych športových pomôcok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením sú už minulosťou. Pod záštitou značky Birell sme sa rozhodli, že sa staneme v Česku a na Slovensku pioniermi a vytvoríme revolučnú webovú platformu podporujúcu inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením. To všetko prostredníctvom realizovania športových a iných voľnočasových aktivít, cez ktoré používateľov platformy prepojíme. Vďaka tejto platforme má človek so zdravotným znevýhodnením možnosť zažiť aktivitu, po ktorej túži a zároveň spoznať nových ľudí. Podobnú možnosť získava registráciou aj človek bez znevýhodnenia.