Hľadáš uplatnenie?

Hľadáš príležitosť?

Benefity

Našich zamestnancov si vážime. Ich spokojnosť je pre nás dôležitá, preto im poskytujeme širokú škálu benefitov. Dbáme na ich zdravie, podporujeme ich v dôležitých životných míľnikoch, ale sme im aj oporou v ťažkých chvíľach.    

Starostlivosť o zamestnancov

Pomáhame svojim zamestnancom pri veľkých rozhodnutiach, napríklad príplatkom pri sťahovaní, poskytujeme podporu a dni voľna navyše pri dôležitých životných udalostiach. Prácu oceňujeme aj vianočným príspevkom a odmenami pri pracovných výročiach. Samozrejmosťou sú odmeny za celoročné plnenie cieľov a naše jedinečné zamestnanecké pivo. 

Zdravie a starostlivosť

Zdravie našich zamestnancov je pre nás kľúčové. Veríme, že zdravotná starostlivosť sa začína už nadštandardnou prevenciou a regeneráciou, preto na tieto aktivity prispievame. Silnou oporou sme v každej situácii a staráme sa o svojich zamestnancov aj počas choroby, a to nadštandardným príspevkom počas práceneschopnosti.

Budúcnosť a istota

Budúcnosť našich zamestnancov je pre nás dôležitá. Snažíme sa ich zabezpečiť aj po ukončení ich aktívneho pracovného života, a to príspevkom na doplnkové dôchodkové sporenie.