Obilniny
sú zdrojom škrobu a tým aj cukrov, ktoré sa neskoršie premieňajú na alkohol a oxid uhličitý.
Voda
patrí k základným surovinám, pretože ovplyvňuje kvalitu konečného výrobku. Pre varenie svetlých pív plzenského typu je najvhodnejšia voda mäkká.
Chmeľ
je korením piva. Dodáva mu charakteristickú horkú chuť a chmeľovú arómu.
Kvasnice
sú samotným činiteľom alkoholovej fermentácie. Pri výrobe pív plzenského typu sa používajú špeciálne kmene kvasiniek spodného kvasenia.
Varenie piva
Kľúčovým faktorom je premena cukrov na alkohol následným kvasením. Prvou fázou varenia piva je rmut.
Kvasenie piva
je vlastne premena sladových cukrov na etanol a oxid uhličitý. Trvá približne jeden týždeň. Pri kvasení vzniká aj veľké množstvo látok, ktoré ovplyvňujú výslednú chuť a vôňu piva.
Ležanie piva
pivo po kvasení ešte nie je určené na konzumáciu. Prečerpáva sa do tankov, kde niekoľko týždňov dozrieva. Súčasne sa sýti s oxidom uhličitým a zaokrúhľuje a zjemňuje svoju chuť.
Filtrácia piva
pred tým ako sa bude pivo stáčať do fliaš alebo sudov, musí sa ešte prefiltrovať. Filtráciou pivo získa svoju charakteristickú iskru a krásnu zlatožltú farbu.
Stáčanie piva
pod stáčaním rozumieme plnenie piva do fliaš, sudov alebo plechoviek. V technologickej línii plnenia piva je aj jeho pasterizácia, aby následne samovoľne nezačalo v obale kvasiť.
Kontrola kvality
pri výrobe piva sa kontrolujú všetky vstupné suroviny, jednotlivé medziprodukty a samozrejme aj finálna kvalita piva.

Pivo by malo byť ideálne podávané v čistom, chladnom, studenou vodou opláchnutom pohári, s logom smerom k spotrebiteľovi, položené na podpivníku. Logo piva na pohári a na podpivníku by malo byť v súlade s podávanou značkou piva.

Čapovanie piva bežným pákovým kohútom - Krok 1
Čapovanie piva bežným pákovým kohútom - Krok 2
Čapovanie piva bežným pákovým kohútom - Krok 3

Čapovanie piva bežným pákovým kohútom

Krok 1

Dokonale čistý pohár opláchneme studenou vodou, aby bol chladný a mokrý. Pohár držíme pod uhlom 45°, páku kohúta potiahneme dopredu a začneme čapovať. Ideálne je pivo načapovať na jeden raz. Pivo opatrne nateká po stene pohára tak, aby sa zabránilo zlomeniu jeho toku. Kolmé alebo prerušované čapovanie môže spôsobiť nedostatok rezkosti piva a znehodnotiť kvalitu jeho peny. Zlomený tok zvyčajne končieva neslávnou, tzv. karfiolovou penou.

Krok 2

Keď hladina piva sa blíži k okraju skloneného pohára, zavrieme kohút a pohár vyrovnáme. Optimálny pomer piva a peny v pohári je dôležitý pre vytvorenie deklarovaného objemu, miery piva.

Krok 3

Zatlačením páky dozadu aktivujeme tvorbu hustej, krémovej peny ktorá krásne krúžkuje pri odpíjaní. Pivo pod ňou je chránené pred vzduchom a zachováva si optimálnu rezkosť a osvieženie. Pivo servírujeme vždy v správnom pohári danej značky a s logom smerom k spotrebiteľovi.

Nalievanie piva z fľaše - Krok 1
Nalievanie piva z fľaše - Krok 2
Nalievanie piva z fľaše - Krok 3

Nalievanie piva z fľaše

Krok 1

Opatrne otvoríme fľašu, dávame pozor, aby sme ňou netriasli. Otvárače fliaš udržujeme v dobrom stave, pretože chybné otvárače môžu fľašu poškodiť a odštiepiť kúsok skla. Rovnako ako pri čapovaní piva, aj v tomto prípade je základom začať s čistým, chladným pohárom opláchnutým pod studenou vodou dobu najmenej 5 sekúnd. Fľašu držíme pod uhlom 45 ° a pohár takmer vodorovne. Pivo nalievame po stene pohára približne do jeho polovice. Takýmto postupom zabezpečíme, že pivo si uchová svoju dokonalú arómu a ideálnu penivosť.

Krok 2

Pohár s pivom narovnáme a potom nalievame pivo priamo do jeho stredu. Počas nalievania postupne zvyšujeme vzdialenosť medzi fľašou a pohárom, čím vytvoríme vírenie na uvoľnenie arómy a na vznik kvalitnej hustej peny.

Krok 3

Zvyšné pivo nalejeme do pohára rýchlo, ovládaním toku dosiahneme 35 mm vysokú penu od okraja pohára smerom nadol.

Pivo plzenského typu by malo byť podávané pri optimálnej teplote 7 °C. Ak je pivo príliš teplé, jeho aróma býva intenzívnejšia a nie je v súlade s optimálnym profilom. Ak je pivo príliš studené, nevytvorí sa charakteristická aróma a ani nedosiahneme požadovanú výšku a kvalitu peny. Kvalitne podávané pivo má mať hustú penu s výškou 35 mm, so smotanovou farbou a bez viditeľných bubliniek.