Myslíme na budúcnosť

Úspech si naozaj vážime. Rovnako aj prírodu, etiku, trvale udržateľný rozvoj a prosperovanie regiónov. Zodpovedne pristupujeme ku všetkým aspektom nášho podnikania.

Zodpovedná cesta k úspechu

Zodpovedný prístup uplatňujeme k výrobe a k propagácii našich produktov, podporujeme rozvoj regiónov, v ktorých pôsobíme, a usilujeme sa o čo najefektívnejšie narábanie s prírodnými zdrojmi. Dôkladne monitorujeme vplyv našich činností na životné prostredie a snažíme sa minimalizovať možné negatívne vplyvy.

Správa o udržateľnom rozvoji 2020

V roku 2020 sme výrazne posilnili naše ambície v oblasti udržateľného rozvoja. O tom čo sa nám podarilo dosiahnuť sa dočítate v našej novej Správe o udržateľnosti.