Oživujeme Prešovský kraj a podporujeme jeho ľudí s iskrou v srdci

Dokázali sme sa zastaviť a zostať v kľude doma, keď to bolo potrebné. Po dlhých týždňoch je čas opäť naštartovať našu spoločnosť. Plzeňský Prazdroj Slovensko preto prichádza s iniciatívou „Roztočme Slovensko!“, v rámci ktorej chce prispieť k oživeniu krajiny a rozbehnutiu ekonomiky.

Náš pivovar vo Veľkom Šariši je oddávna súčasťou prešovského regiónu a záleží nám na tom, aby sa rozvíjal aj v týchto neľahkých časoch. Preto pokračuje v zlepšovaní života obyvateľov Prešovského kraja a nadväzuje na desaťročnú tradíciu grantového programu Občianska voľba. 

Veríme, že kľúčovú úlohu v návrate k bežnému životu majú komunity, miestne spolky a iniciatívy zamerané na verejnoprospešné aktivity vo svojom najbližšom okolí. V aktuálnom ročníku grantového programu Šariš ľuďom ich chceme výraznejšie podporiť, aby stále napredovali. Preto zvyšujeme podporu miestnym komunitám v Prešovskom kraji o 100 %.

Víťazné projekty vybrané grantovou komisiou

 
Skvalitnenie podmienok pre turistov na historickom území Kráľovej studne
Kráľova studňa

Občianske združenie propaguje historické územie Kráľova studňa, ktoré leží tesne pri slovensko-poľskej hranici. Členovia združenia na tomto území vybudovali turistickú útulňu a osadili viaceré informačné tabule. Vďaka grantu zateplia podkrovie turistickej útulne a položia novú podlahu, čím skvalitnia podmienky pre turistov v jesenných a zimných mesiacoch. Okrem toho chcú vybudovať drevený prístrešok pre infotabuľu o historickom území Kráľovej studne, ktorý zároveň doplnia o mapu a fotogalériu dominánt okolia.

Zdieľané bicykle za dobré skutky
Green Cubator, n.o.

Nezisková organizácia Green Cubator zakúpi špeciálne GPS zámky na zdieľané bicykle, ktoré môžu ľudia využívať v meste Prešov. Súčasné zámky na štvormiestny kód nezabezpečujú potrebnú ochranu špeciálnych umelecky vymaľovaných bicyklov. GPS zámkami získajú nielen možnosť lokalizovať vypožičané bicykle a sledovať počet najazdených kilometrov, ale rovnako rozšíria okruh používateľov systému. Tým podporia ekologickejšiu dopravu v Prešove.

Šarišský okruh veteránov
Veterán Šariš klub Prešov

Šarišský okruh veteránov chce ľuďom priblížiť historické vozidlá a zároveň propagovať turistické atrakcie regiónu Šariš. Trasa okruhu totiž vedieť cez hornošarišské hrady v Starej Ľubovni a vo Veľkom Šariši. Účastníkmi sú posádky nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Cieľom tejto akcie je tiež prilákať mladých ľudí k automobilizmu a zároveň ich zapojiť do procesu reštaurovania starých vozidiel.

Stála expozícia Slovenského technického múzea Čipkárstvo na Soľnej Bani
Soľnobanský čipkársky cech

Soľnobanský čipkársky cech chce zachrániť maximum starých vzoriek paličkovanej čipky, všetky existujúce čipky, ako aj uchovať túto jedinečnú tradíciu a sprístupniť ju verejnosti. V Slovenskom technickom múzeu - Múzeum Solivar vytvoria stálu expozíciu s názvom Čipkárstvo na Soľnej Bani. 

Okná do duše hradu
Spolok šarišských šermiarov SARUS

Projekt je zameraný na obnovu Kapušianskeho hradu, konkrétne vypracovanie reštaurátorského výskumu, návrh obnovy troch okenných otvorov na južnej strane západnej veže hradu, ako aj samotné reštaurátorské práce. Občianske združenie sa primárne venuje historickému šermu a dejinám odievania. Kapušiansky hrad a jeho história však stál pri zrode združenia a šermiari na hrade pravidelne vystupujú, preto sa rozhodli aktívne prispieť k jeho obnove. 

Zachovanie tradičného remesla Zadymovanej keramiky
Kreatívec

Cieľom projektu je zachovať pôvodné hrnčiarske remeslo a poukázať na jedinečnosť a rôznorodosť techník výroby keramiky. V priestoroch Skanzenu v Bardejovských kúpeľoch občianske združenie postaví hrnčiarsku pec s prístreškom na zadymovanú keramiku podľa starých technológií, ktoré sa zachovali. Pec bude reálne využívaná v rámci kultúrnych a folklórnych podujatí. Pomocou workshopov chcú osloviť potenciálnych majstrov zadymovanej keramiky, ktorá postupne vymiera. 

Revitalizácia prístupovej cesty k útulni na Minčole
KTS Mladosť ODEVA Lipany, n.o.

Projekt chce zlepšiť turistické podmienky v oblasti Lúčka-Potoky-Minčol. Nezisková organizácia obnoví prístupovú cestu k útulni na Minčole, ktorá je súčasťou medzinárodného cyklochodníka Lipany-Kamenica-Muszyna. Konkrétne vyčistia kanál vedľa cesty, upravia strminu pod útulňou, obnovia mostík cez Kalinovský potok a vybudujú prístrešok na sedenie. 

Rozšírenie krojovej dielne FS Dúbrava
Prešovské kultúrne spoločenské združenie

Folklórny súbor Dúbrava vďaka podpore z grantového programu obnoví svoj šatník novými krojmi z oblasti horného Spiša. Na túto oblasť sa spoločne s regiónmi Zemplína a Šariša sústreďujú vystúpenia súboru nielen na Slovensku, ale aj zahraničí. Nové kroje tanečníci využíjú pri oslavách 40. výročia založenia súboru, na príprave ktorých spolupracujú s etnografom Ivanom Čižmárom.