Podporujeme Prešovský kraj a jeho ľudí s iskrou v srdci

Náš pivovar vo Veľkom Šariši je oddávna súčasťou prešovského regiónu a záleží nám na tom, aby sa rozvíjal aj v týchto neľahkých časoch.

Prostredníctvom dlhoročného partnerstva s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš pravidelne podporujeme verejnoprospešné organizácie, ktoré pôsobia v regióne nášho pivovaru. Preto spoločne realizujeme grantový program Šariš ľuďom.

Víťazné projekty

Hanigovský hrad krajší a dostupnejší pre návštevníkov
OZ Novum Castrum

Dobrovoľníci z OZ Novum Castrum sa o Hanigovský hrad „Nový šarišský hrad“ starajú už 12 rokov. Plánujú obnoviť schodisko pod hradnou bránou, osadiť informačné tabule o histórii hradu, obnoviť značenie chodníka a spevniť prístupovú cestu pre návštevníkov.

Obecná pec na pravidelné pečenie chleba
OZ Kultúrhrad

Projekt umožní všetkým upiecť si chutný domáci chlieb v obecnej chlebovej peci na drevo, ktorá bude prístupná vo verejnom priestore. Samotná výstavba pece bude realizovaná starými technológiami, s použitím tradičných materiálov a bezodpadovo. Cieľom je nielen pečenie tradičnou metódou, ale aj vytvorenie priestoru pre spoločné stretnutia a komunikáciu medzi generáciami.

Odpočívadlo v Levočských vrchoch
OZ Šenviž

Projekt prispeje rozvoju turistiky v regióne Severného Šariša a turistického prepojenia Šariša so Spišom. Medzi Krásnou Lúkou a Sedlom pod Škapovou postaví združenie odpočívadlo pre turistov, ktoré by sa skladalo z prístrešku, turistickej mapy a tiež informačnej tabule o Levočských vrchoch.

Zveľadenie oddychovej zóny pri rozhľadni "na Čarnej hure"
OZ Rozhľadňa Krásna Lúka

Oddychová zóna pri rozhľadni Čierna hora sa stala vyhľadávaným turistickým miestom regiónu. Už 20 rokov sa o jeho zveľadenie starajú členovia združenia, ktorá sa snažia, aby bolo toto miesto stále upravené, no aj prispôsobené pre aktívny i pokojný oddych pre telo a dušu. V rámci projektu osadia pre návštevníkov nové odpočívadlo a informačné tabule.

Obnova a uržateľnosť cyklistických trás Čarnohurec
Bike klub Brezovica, n.o.

Organizácia sa aktívne venuje športu, organizuje pešie túry a cyklotúry, počas ktorých prispieva k zveľaďovaniu a ochrane okolitej prírody, vytvára nové cyklotrasy, turistické chodníky, bežecké trate a oddychové miesta v lone prírode. Cieľom projektu je pripraviť a udržať cyklistické trasy pre cyklomaratón Čarnohurec. Tieto trasy budú po ukončení cyklomaratónu naďalej sprístupnené širokej cyklistickej a turistickej komunite.

Príroda lieči - oddychová zóna
OZ Hradisko Lipany

Vytvorenie oddychovej zóny pre verejnosť pri rybníkoch v Lipanoch. Vyčistenie od náletových drevín a čiernych skládok, výsadba drevín, osadenie lavičiek a edukačných prvkov o faune a flóre.