My a udržateľný rozvoj

Sme pivovarníckou spoločnosťou, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície varenia a konzumácie piva na Slovensku. Podieľame sa na podpore a rozvíjaní tradície a ctíme si uchovávanie remeselnej zručnosti pivovarníkov a výroby špičkového piva z vysokokvalitných prírodných surovín. Je pre nás nielen povinnosťou, ale aj cťou starať sa o svoje pivovarské bohatstvo, aby sme ho v poriadku odovzdali svojim potomkom. Trvalo udržateľný rozvoj je preto prirodzenou súčasťou nášho podnikania.

Úvodné slovo generálneho riaditeľa

Vážení priatelia,

dovoľujem si Vás privítať na webovej stránke, na ktorej nájdete opis, ako Plzeňský Prazdroj Slovensko napĺňa svoje ciele z hľadiska udržateľného rozvoja.

Dávno sú preč časy, keď sa spoločnosti starali len o zisk z podnikania. Rozvoj priemyslu aj spotreby zmenil naše životné prostredie. Mení sa aj spoločnosť, naše potreby a tiež prostredie miest a obcí, v ktorých sme aktívni.

Je preto prirodzenou úlohou biznisu myslieť aj na environmentálne a sociálne vplyvy svojho konania. Nielen z hľadiska prírody, ale aj spoločnosti. Pohody, zdravia, spoločenských vzťahov a atmosféry, v ktorej žijeme.

V Plzeňskom Prazdroji Slovensko sa preto sústreďujeme na sedem priorít:

  1. podporu domáceho poľnohospodárstva a slovenských dodávateľov,
  2. znižovanie spotreby energie a vody rovnako ako uhlíkovej stopy vo výrobe a v distribúcii,
  3. starostlivosť o zamestnancov a ich dlhodobý rozvoj,
  4. podporu odberateľov našich produktov,
  5. mecenášstvo vo vzťahu k Prešovskému kraju, kde sa nachádza náš pivovar,
  6. starostlivosť o pivovarské bohatstvo a remeselné zručnosti,
  7. podporu  zodpovednej konzumácie našich alkoholických nápojov.

Napĺňanie týchto priorít vnímame ako prirodzenú súčasť našej stratégie. Pracujeme tak, aby ekologické bolo aj ekonomické. To je evidentné napríklad pri znižovaní spotreby vody. Starostlivosť o dodávateľov zasa pomáha udržať vysokú kvalitu surovín pre naše výrobky. Starostlivosť o zamestnancov sa nám vracia v ich lojalite. Podporou zodpovednej konzumácie našich produktov pomáhame našim konzumentom byť zdravší a zdravotne uvedomelejší. Chceme, aby Slováci pili lepšie, nie viac.

K najväčším úspechom roku 2017 bezpochyby patrí pokračujúce znižovanie náročnosti výroby na vodu a energiu, podpora nášho dodávateľsko-odberateľského reťazca a komunít v okolí našich pivovarov.

Plzeňský Prazdroj Slovensko tiež vlani získal nového majiteľa. Dôraz japonskej skupiny Asahi na udržateľný rozvoj je mimoriadne silný. Aj naše záväzky a plány v tejto oblasti preto sú a budú odvážne. O tom, ako ich dokážeme naplniť, Vás budeme informovať okrem iného na týchto stránkach.

Grant Liversage
generálny riaditeľ Plzeňský Prazdroj Slovensko