Naša stratégia trvale udržateľného rozvoja

Ak sa bude dariť nám, bude sa dariť aj prostrediu, v ktorom pôsobíme, ľuďom, ktorí v ňom žijú, aj životnému prostrediu okolo nás. Súčasťou našej stratégie je zodpovedné podnikanie, pri ktorom sa zameriavame na päť oblastí zakotvených v programe trvale udržateľného rozvoja. Sme členmi profesijných organizácií, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní kvality podnikateľského prostredia a na rozvíjaní princípov zodpovedného podnikania.

Našimi prioritami v oblasti spoločenskej zodpovednosti sú:

  • Rast a rozvoj nášho dodávateľsko-odberateľského reťazca
  • Podpora zodpovednej konzumácie našich produktov
  • Zaistenie zdrojov vody na spoločné využívanie naším pivovarom a miestnym obyvateľstvom
  • Znižovanie uhlíkovej stopy
  • Udržateľné využívanie pôdy na pestovanie pivovarníckych surovín

Naše výsledky v oblasti trvale udržateľného podnikania si môžete pozrieť v brožúre.

Stiahnuť dokument