Suroviny

Slovenskými výrobkami, dodávateľmi a surovinami sa dnes chváli hocikto. Len niekto o tom však môže hovoriť ako o dlhodobej tradícii. Máloktorý odbor sa sústreďuje na domáce suroviny v takej miere ako pivovarníctvo.

Všetok jačmeň nakupujeme doma

V Plzeňskom Prazdroji Slovensko nakupujeme všetok jačmeň z domácich, slovenských zdrojov. V roku 2017 sme nakúpili viac ako 19 tisíc ton sladového jačmeňa, rovnako ako pred rokom.

S cieľom zefektívniť pestovanie sladovníckeho jačmeňa a prehĺbiť partnerstvo so svojimi dodávateľmi sme pod záštitou Slovenského združenia výrobcov piva a sladu usporiadali v roku 2017 už 3. ročník celoslovenských odborných konferencií v Nitre a Košiciach o vývoji a trendoch v pestovaní tejto dôležitej suroviny pod názvom Kvalitné pivo sa rodí na poli.

Spoločne so Slovenským združením výrobcov piva a sladu sme začali aj s novou tradíciou sladovníckych poľných dní. Prvý ročník sa konal v Trebaticiach a jeho cieľom bolo povzbudiť slovenských roľníkov, aby pestovali práve sladovnícky jačmeň.

Okrem toho každý rok spolupracujeme so šľachtiteľmi jačmeňa, s Výskumným ústavom pivovarským a sladovníckym a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym pri šľachtení a uvádzaní nových odrôd sladovníckeho jačmeňa.

jačmeň

Český chmeľ je svetoznámym pojmom a synonymom toho najlepšieho pre pivo

Pri výrobe časti našich pív využívame najznámejšie české odrody chmeľu – Sládek, Žatecký pozdní a Premiant. Okrem toho nakupujeme chmeľ aj v ďalších krajinách, a to napríklad na pivné špeciály, ochutené pivá a ďalšie nápoje, na ktorých výrobu sú vhodnejšie niektoré zahraničné odrody.
chmeľ

Do piva patrí len taká voda, ktorej by ste sa s chuťou napili

Pivovar Šariš má dva hlavné zdroje vody. Hlavným zdrojom pitnej vody je mestská pitná voda (Východoslovenská vodárenská spoločnosť), ktorá zásobuje vodou celý pivovar a časť sladovne. Je to voda z hĺbkových studní, čerpaná z oblasti prameňov Torysy. Druhým zdrojom sú naše vlastné studne, ktoré sčasti zásobujú sladovňu.
voda