Spolupracujeme najmä s domácimi farmármi, ktorí nám dodávajú kvalitné lokálne suroviny. Chceme ich podporovať v udržateľnom pestovaní a naďalej sa angažovať vo výskume a vývoji odolnejších odrôd sladovníckeho jačmeňa.

Pestovatelia sladovníckeho jačmeňa, jednej z hlavných surovín potrebných k výrobe piva, zápasia s viacerými výzvami. Tie súvisia najmä so zmenou klímy. Kvôli výrazným suchám alebo naopak prívalovým dažďom klesá produkcia kvalitného sladovníckeho jačmeňa. V Plzeňskom Prazdroji Slovensko preto úzko spolupracujeme s jeho šľachtiteľmi.

Kľúčom k udržateľnému pestovaniu surovín sú inovácie. Preto sa spoločnosť Asahi, ktorej súčasťou je aj Plzeňský Prazdroj Slovensko, v tomto roku pripojila k výzve Lead2030. Jej zámerom je prispieť k dosiahnutiu globálneho cieľa udržateľného rozvoja OSN číslo 13 „Ochrana klímy“. Spoločnosť Asahi zároveň vyhlásila grantovú výzvu podporujúcu vývoj inovatívneho prístupu k udržateľnému pestovaniu surovín.

Pivo varíme z tých najlepších surovín. Okrem sladu a chmeľu je k uvareniu piva nevyhnutná voda. O koľko sa nám podarilo znížiť spotrebu vody v našom pivovare za posledných 10 rokov?

alebo
Chyba ☹

Jačmeň

V roku 2019 sme nakúpili viac ako 25-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa, z čoho 3 000 ton predstavuje dovoz z Českej republiky. Zo slovenských zdrojov sme tak oproti roku 2018 nakúpili o 5 000 ton viac sladovníckeho jačmeňa. Priamo od pestovateľov takmer 82 %. Nakúpený jačmeň spracúvame priamo v areáli pivovaru Šariš vo vlastnej sladovni.

Chmeľ

Pri výrobe našich pív využívame najznámejšie české odrody chmeľu – Sládek, Žatecký pozdní či Premiant. Keďže Plzeňský Prazdroj Slovensko vyrába aj pivné špeciály, ochutené pivá a ďalšie nápoje, pre ktoré sú vhodnejšie iné odrody, nakupujeme časť chmeľu aj mimo Českej republiky, najmä v Nemecku a USA.

V roku 2019 sme nakúpili 73 366 kgA chmeľu pre výrobu piva v Českej republike a na Slovensku.

Voda

Okrem sladu a chmeľu je voda pre pivovarníkov jednou z najdôležitejších surovín. Preto ju odoberáme z tých najkvalitnejších zdrojov.

V roku 2019 sme na jeden liter piva spotrebovali 2,89 l vody. Pred desiatimi rokmi to bolo viac ako 4 litre.

Najviac vody potrebujeme na zaistenie vysokých hygienických štandardov, najmä na mytie a výplachy obalov.

Lead2030

Výzva na zmenu klímy Lead2030 spája veľké podniky z celého sveta v hľadaní riešení, ktoré prispejú k naplneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Spoločnosť Asahi vyhlásila grantovú výzvu pre mladých inovátorov a start-upy s nápadmi, ako zabezpečiť udržateľné poľnohospodárstvo v období klimatických zmien. Víťaznému projektu firma venuje 50-tisíc dolárov a navyše aj poradenstvo od odborníkov zo skupiny Asahi.

Kvalitné pivo sa rodí na poli

Aby malo pivo správnu rezkosť, farbu a chuť, musí byť vyrobené zo správnych surovín. Jednou zo základných je sladovnícky jačmeň.

Plzeňský Prazdroj Slovensko spolupracuje s pestovateľmi a vymieňa si s nimi skúsenosti. Spoločne so Slovenským združením výrobcov piva a sladu sme aj v roku 2019 pokračovali s tradíciou sladovníckych poľných dní a sladovníckych konferencií. Cieľom týchto podujatí je motivovať pestovateľov k výsadbe sladovníckeho jačmeňa a zároveň im ponúknuť informácie o odporúčaných odrodách a používaní správnej agrotechniky. Posledné roky totiž na Slovensku klesajú osevné plochy jačmeňa a zhoršuje sa aj kvalita úrody.

Okrem toho každý rok spolupracujeme so šľachtiteľmi jačmeňa, s Výskumným ústavom pivovarským a sladovníckym a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym pri šľachtení a uvádzaní nových odrôd sladovníckeho jačmeňa.

Sladovňa vo Veľkom Šariši

Naše technologické zariadenie umožňuje výrobu veľmi kvalitných sladov plzenského a bavorského typu, s veľmi nízkou spotrebou energií. Ešte nižšiu spotrebu dosiahneme vďaka plánovanej investícii do triedičky jačmeňa v hodnote 550-tisíc eur. Toto kľúčové zariadenie pomôže zabezpečiť lepšie triedenie jačmeňa, ktoré je pre nás dôležité najmä kvôli zhoršujúcej sa kvalite úrody. Efektivitu tiež zvýšime nahradením 7 strojov, ktoré zabezpečovali triedenie, jedným – výkonnejším, bezpečnejším a energeticky úspornejším. Celkovo si od investície sľubujeme ročnú úsporu 3,55 kWh energie na tonu sladu, čo je v prepočte 0,624 kg CO2 emisií na tonu spracovaného sladu. Okrem toho, ďalších 300-tisíc eur plánujeme investovať do obracača zeleného sladu. Sladovňa prejde touto modernizáciou v priebehu leta a jesene 2020.

Každý mesiac špeciál

V Plzeňskom Prazdroji Slovensko sa nebojíme experimentovať a kombinovať chmeľ z rôznych kútov sveta. Naši sládkovia pripravili jedinečný program Voľba sládkov, v ktorom postupne predstavujeme novinky a trendy v pivovarníctve.

Vo vybraných prevádzkach si môžu naši zákazníci vychutnať každý mesiac špeciálne várky. V priebehu roka im tak ponúkame až 12 unikátnych čapovaných pív.

Pri výrobe sládkovia využívajú napríklad americké chmele Citra a El Dorado, ale predstavujú aj nové české odrody, ako Boomerang či Country.

Do piva patrí iba tá najčistejšia voda

Pivovar Šariš má dva hlavné zdroje vody. Je to jednak mestská pitná voda (Východoslovenská vodárenská spoločnosť), ktorá zásobuje vodou celý pivovar a časť sladovne. Ide o vodu z hĺbkových studní, čerpanú z oblasti prameňov Torysy. Druhým zdrojom sú naše vlastné studne, ktoré sčasti zásobujú sladovňu.