Veríme, že tak, ako každá hra potrebuje pravidlá, potrebuje ich aj každé podnikanie. Pravidlá a zásady, ktoré dodržiavame v Plzeňskom Prazdroji, zosobňuje niekoľko dôležitých listín. V prvom rade je to dokument Integrovaná politika spoločnosti. Opierame sa aj o morálne hodnoty a o zásady, ktoré vymedzuje náš dokument Zásady obchodnej etiky. Podporujeme princípy zodpovedného marketingu alkoholických výrobkov a nasledujeme tak vlastné záväzné samoregulácie zakotvené v Kódexe komerčnej komunikácie.

img
Integrovaná politika spoločnosti

Plzenský Prazdroj patrí do uznávanej medzinárodnej spoločnosti a zároveň medzi najobdivovanejšie firmy v Slovenskej republike. V podnikaní dodržujeme zásady a pravidlá, ktoré stanovuje naša integrovaná politika. Tá vymedzuje náš postoj ku kvalite, zdravotnej nezávadnosť výrobkov a kŕmnych materiálov, k bezpečnosti práce a k ochrane životného prostredia.

Stiahnuť dokument
Zásady obchodnej etikety

Každý deň sa v súkromnom aj pracovnom živote stretávame s morálnymi otázkami. Ako sa k nim postaviť? Najlepšie je byť otvorený, úprimný, spravodlivý a jednať s ľuďmi vo všetkej dôstojnosti a úcte. Zdravý rozum nás potom často dovedie ku správnym rozhodnutiam. V našom podnikaní to platí rovnako. Naša povesť je rozhodujúca pre naše obchodné úspechy. A zachovanie morálnych hodnôt patrí medzi kľúčové faktory v dosiahnutí týchto úspechov. Niekedy však rozhodovanie v rámci morálnych hodnôt nie je úplne jednoduché. Preto sme zaviedli Zásady obchodnej etikety, ktoré sú záväzné nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre externých pracovníkov a našich konzultantov. S týmito zásadami zoznamujeme aj našich dodávateľov. Pevne veríme, že nás nielen oni, ale aj ostatní konzultanti a partneri, s ktorými obchodujeme, podporia v snahe upevniť morálnu kultúru v našej organizácii.

Stiahnuť dokument
Kódex komerčnej komunikácie

Šírenie a podpora princípov zodpovedného marketingu alkoholických výrobkov je pre nás veľmi dôležité. Súčasťou týchto princípov je aj zodpovedná komunikácia a predaj našich výrobkov. Reklama na pivo a všeobecne na alkohol sú jednou z najviac zákonom regulovaných foriem komunikácie. My však veríme, že zodpovedný výrobca musí ísť nad rámec zákonov a mať vlastné zásady samoregulácie. Preto sme zaviedli vlastní Kódex komerčnej komunikácie.

Stiahnuť dokument
Protikorupčná smernica

Plzeňský Prazdroj podniká zodpovedne a plne v súlade s právnymi a etickými štandardami. Veríme, že princípy transparentného a etického fungovania sú nielen všeobecne prospešné pre celú spoločnosť, ale sú prínosné aj pre podnikanie. Dištancujeme sa od akejkoľvek formy úplatkárstva a korupcie. Viac k tejto téme nájdete v Protikorupčnej smernici.

Stiahnuť dokument