K spoločenskej zodpovednosti pristupujeme poctivo a svedomito

Naše značky sa denne tešia obľube tisícov ľudí po celom Slovensku. Teší nás, že väčšina našich spokojných zákazníkov pristupuje ku konzumácii alkoholu zodpovedne. Žiaľ, existuje skupina ľudí, ktorá si nie je vedomá rizík súvisiacich s nezodpovednou konzumáciou. Aj z toho dôvodu si uvedomujeme našu povinnosť podporovať zodpovednú konzumáciu piva. Preto sme pristúpili k zodpovednosti už počas samotnej výroby a následného predaja a marketingovej komunikácie našich pivných značiek na trhu. Okrem toho sa aktívne angažujeme v riešení otázky nezodpovedného užívania alkoholu na celospoločenskej úrovni.

Konkrétne kroky na riešenie tohto problému neexistujú. Existuje však zodpovedný prístup týkajúci sa osvety, ktorý sme v našej spoločnosti začali aktívne praktizovať. Už pri samotnom marketingu apelujeme na zodpovednú konzumáciu našich pív, a to prostredníctvom nasledujúcich krokov:

 • prezentovať pivo ako prvú voľbu pre mierne a zodpovedné pitie 
 • nami poskytované informácie o alkohole sú presné a vyvážené 
 • oznámenia z našej strany sa vyznačujú vysokými štandardmi 
 • neustále chceme napredovať v pokroku zodpovednej konzumácie piva a informovať o ňom 
 • zabezpečujeme našim zamestnancom pravidelné a odborné školenia k problematike 

Aj naši zamestnanci sú poučení o následkoch nezodpovednej konzumácie alkoholu, a tak prispievajú k samotnej osvete. Práve školenie zamestnancov je v tomto smere pre našu spoločnosť dôležitou súčasťou osvety.

image

Rešpektuj 18

Kampaň Rešpektuj 18 upozorňuje na problematiku prístupu neplnoletých detí k alkoholu a k jeho konzumácii. Nezameriava sa len na presviedčanie mladých ľudí, ale snaží sa povzbudiť  k zodpovednému prístupu majiteľov prevádzok, predajcov a tiež rodičov. Odborným garantom projektu je občianske združenie Prima, ktoré sa dlhodobo venuje téme závislostí vrátane detí a mladistvých. „To, čo môžu rodičia urobiť v tejto téme najhoršie, je tabuizovať ju. Tabu ešte nikdy ničomu nepomohlo. O rozumnom a bezpečnom kontakte s alkoholom, k čomu patrí aj ukazovateľ veku, je treba hovoriť. Je dôležité deliť sa o informácie s deťmi a ukázať, že nám záleží, aby boli rešpektované a prijímané,“ hovorí odborníčka zo združenia Prima Barbora Kuchárová.

Prejsť na Rešpektuj 18
image

9 MESIACOV 0 PROMILE

Kampaň 9 MESIACOV 0 PROMILE je zameraná na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva – aj preto sme naše aktivity spojili s 9. septembrom, svetovým dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS). Na obaloch našich pivných značiek informujeme, že alkohol je nevhodný pre tehotné ženy, a zároveň sa snažíme o osvetu na túto tému. Súčasťou našich aktivít je zapojenie našich prevádzok do kampane, spolupráca s odborníkmi a partnerskými organizáciami a zvyšovanie povedomia verejnosti. 

Viac o 9 mesiacov 0 promile
image

Vieme, kedy budete na nule promile

Zodpovedný prístup k alkoholu podporujeme aj na našich akciách. Počas septembrového Dňa otvorených dverí v pivovare Šariši majú návštevníci k dispozícii špeciálny stánok s tematickými zaujímavosťami, kde informujeme verejnosť o možných negatívnych dôsledkoch nezodpovednej konzumácie. Stovky ľudí sa aktívne zapojili do rôznych aktivít – vyskúšali chodiť so simulačnými okuliarmi s rôznym stupňom promile alkoholu, sedeli vo vozidle – simulátore nárazu, kreslili cez motorické zrkadlo. Po požití alkoholu absolvovali dychovú skúšku kalibrovaným testerom, mali možnosť stiahnuť si zo stránky www.promileinfo.sk do mobilov aplikáciu na počítanie promile.

Alkulačka Promile info

Zodpovedná výroba a marketing

Všetka naša komerčná komunikácia podlieha prísnym etickým pravidlám a procesom, ktoré zaručujú, že cielime výhradne na dospelých a nenabádame na nezodpovednú konzumáciu alkoholu. Tak ako riadime naše produktové portfólio, rovnaký dôraz kladieme na to, ako by mali byť naše pivá propagované a komunikované našim zákazníkom. To sa deje buď priamo prostredníctvom marketingových tímov, alebo agentúr alebo nepriamo prostredníctvom maloobchodných sietí a predajných kanálov, akými sú bary, reštaurácie či supermarkety.

Naša spoločnosť má vlastné zásady, ktoré určujú minimálny stanovený rozsah, obsah a využívanie komerčnej komunikácie, t. j. inzerciu vo všetkých médiách (vrátane internetu a digitálnych médií), komunikáciu na obaloch výrobkov, pri akciách na podporu predaja, pri umiestňovaní výrobkov, na merchandising, sponzoring a na prieskum. Všetky tieto zásady, idúce nad rámec legislatívy, sú zahrnuté v Kódexe komerčnej komunikácie.

Kódex komerčnej komunikácie

Pravidlá komunikácie na sociálnych sieťach

Základné požiadavky komerčnej komunikácie sú:

 • Necieliť marketingovú komunikáciu na neplnoleté osoby;
 • Nevyužívať v komerčnej komunikácii osoby, ktoré sú mladšie ako 25 rokov;
 • Zachovávať rovnaké formy a princípy na digitálnu komunikáciu, ako na ostatnú mediálnu komunikáciu;
 • Pri zadávaní reklamy do televízie, rádia, tlače alebo na webové stránky dodržiavame tzv. Pravidlo 75: 25. Naše reklamy musia oslovovať minimálne 75 % plnoletých. 
 • Uplatňovať naše štandardy prostredníctvom samoregulačných systémov cez interné alebo externé mechanizmy;
 • Vytvorenie prístupného mechanizmu na podávanie sťažností.

Používame overené nástroje na overenie veku používateľov internetu a sociálnych sietí.

Náš medzinárodný záväzok

Na základe správy Svetovej zdravotníckej organizácie sa dvanásť lídrov na trhu rozhodlo bojovať proti následkom nezodpovednej konzumácie alkoholu. Akčný plán dostal meno „Záväzok výrobcov piva, vína a alkoholických nápojov". Konkrétne kroky si od nás vyžadujú:

 • obmedziť neplnoletým osobám prístup k alkoholickým nápojom a ich následnú konzumáciu;
 • zamedziť riadenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu;
 • rozšíriť marketingové zásady;
 • zlepšiť informovanosť verejnosti.

Pripomienky ku komerčnej komunikácii

Aj napriek tomu, že každá naša komerčná komunikácie prechádza procesom schvaľovania v internej komisii pre zodpovednosť v oblasti obchodu a marketingu, môže na niekoho pôsobiť, že komunikácia spoločnosti Prazdroj a jej značiek je v rozpore s Kódexom komerčnej komunikácie. Nebránime sa takémuto názoru. Budeme veľmi radi, ak nám vašu sťažnosť pošlete na e-mail komise@asahibeer.cz. Sťažnosť posúdi naša Komisia pre zodpovednosť a o výsledku vás budeme informovať do 15 pracovných dní.

V roku 2020 neboli podané žiadne sťažnosti na komerčné komunikáciu značiek spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.