Šariš ľuďom 2019

V roku 2019 sa do programu prihlásilo 18 organizácií, z ktorých grantová komisia vybrala osem. Tým prerozdelila sumu 15 000 eur.

Okrem toho, verejnosť do konca augusta 2019 hlasovala o podpore jedného z projektov. Najväčšie sympatie ľudí a špeciálnu prémiu 1 000 eur získal projekt Revitalizácia prístupovej cesty k útulni na Minčole organizácie KTS Mladosť ODEVA Lipany, n.o.

Víťazné projekty:

Skvalitnenie podmienok pre turistov na historickom území Kráľovej studne

Kráľova studňa

Občianske združenie propaguje historické územie Kráľova studňa, ktoré leží tesne pri slovensko-poľskej hranici. Členovia združenia na tomto území vybudovali turistickú útulňu a osadili viaceré informačné tabule. Vďaka grantu zateplili podkrovie turistickej útulne a položili novú podlahu, čím skvalitnili podmienky pre turistov v jesenných a zimných mesiacoch. Okrem toho vybudovali drevený prístrešok pre infotabuľu o historickom území Kráľovej studne, ktorý zároveň doplnili o mapu a fotogalériu dominánt okolia.

Zdieľané bicykle za dobré skutky

Green Cubator, n.o.

Nezisková organizácia Green Cubator zakúpila špeciálne GPS zámky na zdieľané bicykle, ktoré môžu ľudia využívať v meste Prešov. Vtedajšie zámky na štvormiestny kód nezabezpečovali potrebnú ochranu špeciálnych umelecky vymaľovaných bicyklov. GPS zámkami získali nielen možnosť lokalizovať vypožičané bicykle a sledovať počet najazdených kilometrov, ale rovnako rozšírili okruh používateľov systému. Tým podporujú ekologickejšiu dopravu v Prešove.

Šarišský okruh veteránov

OZ Veterán Šariš klub Prešov

Šarišský okruh veteránov chce ľuďom priblížiť historické vozidlá a zároveň propagovať turistické atrakcie regiónu Šariš. Trasa okruhu totiž vedieť cez hornošarišské hrady v Starej Ľubovni a vo Veľkom Šariši. Účastníkmi sú posádky nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Cieľom tejto akcie bolo tiež prilákať mladých ľudí k automobilizmu a zároveň ich zapojiť do procesu reštaurovania starých vozidiel.

Stála expozícia Slovenského technického múzea – Čipkárstvo na Soľnej Bani

OZ Soľnobanský čipkársky cech

Soľnobanský čipkársky cech chcel zachrániť maximum starých vzoriek paličkovanej čipky, všetky existujúce čipky, ako aj uchovať túto jedinečnú tradíciu a sprístupniť ju verejnosti. V Slovenskom technickom múzeu - Múzeum Solivar vytvorili stálu expozíciu s názvom Čipkárstvo na Soľnej Bani.

Okná do duše hradu

OZ Spolok šarišských šermiarov SARUS

Projekt bol zameraný na obnovu Kapušianskeho hradu, konkrétne vypracovanie reštaurátorského výskumu, návrh obnovy troch okenných otvorov na južnej strane západnej veže hradu, ako aj samotné reštaurátorské práce. Občianske združenie sa primárne venuje historickému šermu a dejinám odievania. Kapušiansky hrad a jeho história však stál pri zrode združenia a šermiari na hrade pravidelne vystupujú, preto sa rozhodli aktívne prispieť k jeho obnove.

Zachovanie tradičného remesla Zadymovacej keramiky

OZ Kreatívec

Cieľom projektu je zachovať pôvodné hrnčiarske remeslo a poukázať na jedinečnosť a rôznorodosť techník výroby keramiky. V priestoroch Skanzenu v Bardejovských kúpeľoch občianske združenie postavilo hrnčiarsku pec s prístreškom na zadymovanú keramiku podľa starých technológií, ktoré sa zachovali. Pec je reálne využívaná v rámci kultúrnych a folklórnych podujatí. Pomocou workshopov chcú osloviť potenciálnych majstrov zadymovanej keramiky, ktorá postupne vymiera.

Revitalizácia prístupovej cesty k útulni na Minčole

KTS Mladosť ODEVA Lipany

Projekt chcel zlepšiť turistické podmienky v oblasti Lúčka-Potoky-Minčol. Nezisková organizácia obnovila prístupovú cestu k útulni na Minčole, ktorá je súčasťou medzinárodného cyklochodníka Lipany-Kamenica-Muszyna. Konkrétne vyčistili kanál vedľa cesty, upravili strminu pod útulňou, obnovili mostík cez Kalinovský potok a vybudovali prístrešok na sedenie.

Rozšírenie krojovej dielne FS Dúbrava

OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie

Folklórny súbor Dúbrava vďaka podpore z grantového programu obnovil svoj šatník novými krojmi z oblasti horného Spiša. Na túto oblasť sa spoločne s regiónmi Zemplína a Šariša sústreďujú vystúpenia súboru nielen na Slovensku, ale aj zahraničí. Nové kroje tanečníci využili pri oslavách 40. výročia založenia súboru, na príprave ktorých spolupracovali s etnografom Ivanom Čižmárom.