Šariš ľuďom 2021

V roku 2021 sme napriek komplikáciám spojeným s pandémiou podporili 8 projektov v celkovej sume 15 000 euro.

Vo verejnom hlasovaní si srdcia ľudí získal a špeciálnu prémiu 1 000 euro odniesol projekt Revitalizácia hudobnej dielne Folklórneho súboru Dúbrava, ktorý predložilo OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie.

Víťazné projekty:

Rozšírenie oddychovej zóny pod Okrúhlou

OZ Klub slovenských turistov Slovan Sabinov

Turistický klub s dlhoročnou históriou, ktorý sa snaží poznávať a chrániť prírodu okolo seba a viesť k tomu mladú ale aj staršiu generáciu. Cieľom projektu je revitalizovať a rozšíriť oddychovú zónu v okolí obce Olejníkov, Čergovské pohorie osadením informačno-náučných tabúľ o chránených rastlinách a vtáctve. Lokalitu ďalej oživí vytvorenie pocitového chodníka pre chôdzu naboso, ktorý je výborný na stimuláciu zmyslov, stabilitu a relaxáciu i obnova ohniska pre bezpečné trávenie voľného času.

Podpora rozvoja turisticko-náučného chodníka "Po hrušovských mohylách"

OZ Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami

Turisticko-náučný chodník "Po hrušovských mohylách" leží v katastri Nižného Hrušova a Mohylník patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Rozšírením náučného chodníka, osadením tabuliek s QR kódom na stiahnutie nahraných informácií o danej lokalite, ekosystéme, faune, flóre a starostlivosti o les poskytne združenie návštevníkom lepší prístup k informáciám o lokalite a zatraktívni jeho návštevnosť.

Rozvoj turizmu Severný Šariš (Levočské vrchy)

OZ Šenviz

Severovýchodná časť Levočských vrchov, pod ktorými sú obce Krásna Lúka, Bajerovce, Poloma bola doteraz neprístupná z dôvodu existencie vojenského obvodu Javorina. Levočské vrchy sa stávajú zaujímavou destináciou pre rozvoj turizmu, chýba tam však turistické značenie. Združenie vyznačkuje celú trasu z Krásnej Lúky na výhľadňu na Čarnej hure podľa normy klubu slovenských turistov. Týmto projektom vytvoria základ pre levočsko-čergovskú magistrálu nielen na pešiu turistiku, ale aj na zimné bežkovanie.

Hravý edukačno-náučný chodník

OZ Peťa kašineho

Náučný chodník lemujúci tok rieky Torysa v okolí obce Brezovica začalo združenie budovať v roku 2018. Je to miesto pre nenáročnú turistiku, zábavu v prírode, stretávanie sa generácia. Popri chodníku budú osadené informačné tabule, edukačné prvky, drevené náučné pexeso v troch jazykoch, drevený šah, Človeče. Na trase vytvoria oddychovú zónu s ohniskom, stolom a lavicami. Chodník bude prístupný pre peších i cyklistov.

Urban Bell Tower 2022

OZ Urban Bell Tower

Street art v centre Levoče - podpora mestskej kultúry, životného štýlu a umelcov zorganizovaním art akcie, vernisáže a aktivít v lokalite veže renesančnej zvonice a v bezprostrednom centre Levoče. Zámerom je vrátiť život do historického centra. Beh na vežu baziliky ako jedna z aktivít je pre moderného človeka novou pridanou hodnotou, ktorá v spojení s tou historickou vracia ľudí a život na miesta, ktoré tak prestávajú byť ´múzeami´ a stávajú sa miestami stretávania sa kvalitného trávenia voľného času.

100 ročná história v dreve

OZ Hradisko Lipany

Čo môže byť krajšie ako dotknúť sa pravej a skutočnej histórie? Privoňať k drevu 140 ročnej drevenice, ktorá si pamätá našich predkov v ľanových košeliach a širokých trojpackových opaskoch? To si želajú zachovať pre ďalšie generácie aj členovia združenia Hradisko Lipany. Zrekonštruovať dreveničku so sypancom, stajňou a studňou. V priestoroch budú tiež realizovať edukačné workshopy na tému ľudového remesla.

Reštaurovanie kamenného ostenia renesančného okna v kaštieli vo Finticiach

OZ Fincičanki

OZ Fincičanki je jedným zo združení, ktoré sídlia v národnej kultúrnej pamiatke v kaštieli vo Finticiach. Cieľom projektu je kompletná obnova a reštaurovanie kamenného ostenia renesančného okna, ktoré sa počas rekonštrukcie fasády kaštieľa odhalilo a prispieť tak k zachovaniu historických hodnôt. Aktivity múzea, ktoré sa tiež v kaštieli nachádza priťahujú stále viac návštevníkov.

Revitalizácia hudobnej dielne Folklórneho súboru Dúbrava

OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie

FS Dúbrava zaobstará nový hudobný nástroj – cimbal, ktorý bude súbor pri svojej činnosti používať v nasledujúcich desaťročiach. Vďaka tejto investícii bude môcť súbor plnohodnotne vykonávať primárny cieľ, ktorý vyplýva zo samotnej podstaty činnosti súboru, a to šíriť, uchovávať a prezentovať tradície východného Slovenska pre širokú verejnosť. Zároveň bude môcť súbor naďalej podporovať mladé hudobné talenty, ktoré môžu v budúcnosti šíriť krásy slovenského folklóru.