Šariš ľuďom 2016

V ročníku 2016 sme 16 000 eur rozdelili medzi dvanásť verejne prospešných projektov v Prešovskom kraji. Všetky projekty boli zamerané na podporu zamestnanosti a rozvoj turizmu.

Víťazné projekty:

V kategórii podpora zamestnanosti:

Zvýšenie kvality života rodín s terminálne chorým členom poskytnutím príležitosti na prácu ťažko zdravotne postihnutým

Kvalita života, FMK, n.o.

Sme kreatívni, lebo to pomáha iným – Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

Relevant, n.o.

Práca šľachtí III

OZ Barlička

V kategórii podpora turizmu:

Historické dvere na hrade Brekov

OZ združenie na záchranu Brekovského hradu

Hradná cesta pokračuje

OZ Rákociho cesta

Vodná nádrž Stropkov – pokračovanie realizácie zóny oddychu pre širokú verejnosť

OZ Slovenský rybársky zväz

Vybudovanie dreveného prístrešku na infotabuľu

OZ Kráľova studňa

Vyhliadkové veže

OZ Akadémia bojového umenia

Lesnícky náučný chodník „Stráže“

OZ Novonatura

Obnova cyklotrás v oblasti Drienica – Lysá

OZ Mikroregión Čergov

Festival historického kosenia a ľudového umenia

OZ KĽuT

Medzinárodný festival paličkovanej čipky

OZ Soľnobanský čipkársky cech