Šariš ľuďom 2020

V roku 2020 sme reagovali na aktuálne potreby z dôvodu pandémie a navýšili podporu na program o 100 %. Do programu sa prihlásilo 40 organizácií a grantová komisia rozhodla o podpore 11 projektov v celkovej sume 30 000 euro.

Okrem toho, verejnosť hlasovala o ďalšej podpore jedného z vybraných projektov. Najväčšie sympatie ľudí a špeciálnu prémiu 2 000 euro získal projekt občianskeho združenia Novonatura, Záhrada sv. Ambróza.

Víťazné projekty:

Kde je tvoj domov?

OZ ex Teatro

Občianske združenie ex Teatro sa dlhé roky prihovára divákom prostredníctvom experimentálneho divadla. V rámci pásma predstavení s názvom Krvavé dejiny im už niekoľko rokov sprostredkúva zaujímavé a dôležité momenty z histórie v spišskom regióne a plánuje tak robiť i naďalej. Námetom 18. ročníka Krvavých dejín sú autentické osudy spišských Nemcov, ktorí pre národnú príslušnosť stratili základné právo, právo na vlasť. Občianske združenie preto využije grant na naštudovanie a prípravu divadelnej hry s názvom „Kde je tvoj domov?“ Dramatické predstavenie rozpráva hľadaní identity a domova na pozadí historických súvislostí.

Benefičný koncert "Dobrovoľníkom"

Slovenský červený kríž ú.s. Svidník, n.o.

Slovenský červený kríž ú.s. Svidník, n.o. zorganizuje benefičný koncert „Dobrovoľníkom“. Chce sa tak verejne poďakovať ľuďom, ktorí pomáhali pri zvládaní pandémie COVID-19. Dobrovoľníci SČK ÚzS Svidník boli nasadení na hraničnom prechode Vyšný Komárnik a v karanténnom centre vo Svidníku. Pomáhali pri registrácii, odregistrácii, asistovali pri odoberaní vzoriek a pri rozvoze stravy repatriantom. Nechceli pritom žiadnu odmenu. SČK by bez dobrovoľníkov iba veľmi ťažko dokázal efektívne pomáhať v tejto kritickej situácii.

Boccia OPEN 2021

OZ ZOM Prešov

Občianske združenie ZOM Prešov združuje ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím z celého regiónu. Jeho poslaním je snaha o dosiahnutie rovnakých príležitostí vo všetkých oblastiach života. Peniaze z grantu pomôžu združeniu zrealizovať verejný integračný projekt BOCCIA OPEN 2021. Ide o celodenný „minifestival“ na prešovskom sídlisku s boccia turnajom, ale aj ďalšími pohybovými a umeleckými aktivitami, prezentáciami a kultúrnym programom. Cieľom projektu je vzbudiť záujem verejnosti o riešenie problémov komunity v duchu myšlienky „Nepotrebujeme ľútosť, potrebujeme len pochopenie a vhodné podmienky na samostatný aktívny život.”

Zelená planéta

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, n.o.

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš chcú upriamiť pozornosť na klimatické zmeny, ktorým čelí aj vodná nádrž Domaša. S ich pričinením a aj za peniaze z grantu vyrastie preto v regióne štvormetrová Zelená planéta, ktorú vyrobia umeleckí kováči. Všetky vodné plochy budú z nerezu. Z kontinentov budú vyrastať živé rastliny a vo vnútri zemegule budú búdky pre vtáky, skrýše pre motýle a včely. Návštevník pri vzhliadnutí tohto živého komplexu pochopí, aké dôležité je správať sa k našej planéte úctivo.

Záhrada sv. Ambróza

OZ Novonatura

Záhrada sv. Ambróza pomôže obnoviť stav včelstva a poslúži aj ako oddychová zóna pre občanov a turistov vo Veľkom Šariši. V záhrade nebudú chýbať hmyzie domčeky, bylinky či iná včelia pastva. Návštevníci budú môcť stráviť čas v príjemnom prostredí, nazbierať si bylinky, kúpiť si a dozvedieť sa niečo o účinkoch včelích produktov či využiť tzv. „včeliu saunu“. Projekt s grantovou podporou pripravuje OZ Novonatura.

Hviezdne dotyky

Teleskop, n.f.

Hviezdne dotyky je projekt určený je pre turistov, ktorí obľubujú prírodu a tiež zážitky pod tmavou oblohou. Pripravuje ho nadačný fond Teleskop. Za peniaze z grantu by mala pribudnúť vyhliadková plošina vo výške troch metrov, ktorá cez deň poskytne pohľad na Vihorlat, Ukrajinské vrchy i na Poloniny a v noci zase pohľad na prekrásnu nočnú oblohu, nerušenú svetelným znečistením. Tento projekt plynule dopĺňa projekt, ktorý bol zrealizovaný z programu „Šariš ľuďom 2018“ pod názvom Rendezvous na Mliečnej ceste.

Ľadová jaskyňa

OZ Litmanyvčan

V Litmanovej pribudne vďaka grantovej podpore „Náučný chodník k ľadovej jaskyni.“ Priamo v teréne sa návštevníci budú môcť oboznámiť s najcennejšími prírodnými a kultúrno-historickými hodnotami jaskyne, a tiež sa dozvedieť, ako ju chrániť. Chodník má slúžiť aj ako dôležitý prostriedok v rámci environmentálnej výchovy. Projekt pripravuje OZ Litmanyvčan, ktoré pomáha chrániť kultúrne a historické pamätihodnosti v Litmanovej.

Klenoty - veľké klenoty Veľkého Šariša

OZ Prešovská bicyklová skupina Kostitras

Veľký Šariš navštevuje po otvorení medzinárodnej cyklotrasy čoraz viac ľudí a mesto má množstvo otlačkov histórie hodných povšimnutia. OZ Prešovská bicyklová skupina Kostitras sa rozhodlo priblížiť ich návštevníkom netradičnou formou. Projekt má vizuálnym spôsobom sprostredkovať osudy osobností, dôležité udalosti, historické a technické stavby, ktoré predstavujú pamäť tohto mesta v priebehu storočí. Obrazová informácia s krátkym textovým odkazom má podnietiť zvedavosť i fantáziu a zároveň inšpirovať k hľadaniu ďalšieho príbehu. Ruku k dielu priloží výtvarník Kamil Jurašek, ktorý tieto témy spracuje do podoby reflektujúcej aktuálnu historickú dobu.

FS Kendičan - obnova krojov

OZ Kendičan

OZ Kendičan zabezpečí za peniaze z grantu nové kroje pre folklórnu skupinu s rovnomenným názvom. Členky súboru dostanú nové sukne a lajblíky so zachovaním známej Kendickej výšivky. Je to pokračovanie projektu, ktorý realizujú od roku 2015. Aj vďaka obnove krojov sa podarilo pozdvihnúť úroveň verejných vystúpení súboru a v posledných rokoch získali aj nových členov. FS Kendičan ako zmiešaná skupina funguje už takmer 50 rokov zachováva tradičné piesne piesní obce Kendice a regiónu Šariš.

Spev v pohybe

OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie

Folklórny súbor Dúbrava zabezpečí nové porty – bezdrôtové mikrofóny. Vďaka nim bude môcť ponúknuť divákom nielen kvalitnejší zvuk pri vystúpeniach, ale aj pestrejšie a variabilnejšie choreografie. Samotný projekt Spev v pohybe tiež prispeje i k napĺňaniu samotnej podstaty folklórneho súboru, a tou je prezentácia, šírenie a udržiavanie ľudových tradícií východného Slovenska.

Vítanie jari

OZ Folklórna skupina Zvonárka

Vďaka grantovej podpore privítajú folkloristi zo skupiny Zvonárka na východe jar a širokej verejnosti priblížia ľudové tradície spišského regiónu. Podujatie „Vítanie jari“ sa uskutoční v historických priestoroch kežmarského hradu. Projekt je výnimočný tým, že na ňom súčasne spolupracuje niekoľko generácií.