Suroviny

Mnohí sa dnes chvália slovenskými výrobkami, dodávateľmi a surovinami. No nie všetci o tom môžu hovoriť ako o dlhodobej tradícii. Máloktoré odvetvie sa sústredí na domáce, slovenské suroviny tak ako pivovarníctvo.

„Kvalitné slovenské suroviny sú pre moju prácu najdôležitejšie. Aby som mohol uvariť poctivé pivo s výnimočnou chuťou a krásnou farbou, potrebujem tie najlepšie suroviny. Môžete sa preto spoľahnúť, že naše produkty vyrábame výhradne z prírodných surovín bez akýchkoľvek prídavných látok.“

Ján Píry, Obchodný sládok

V Plzeňskom Prazdroji Slovensko nám mimoriadne záleží na kvalite surovín, z ktorých pivo varíme, no zároveň sa ich snažíme nakupovať čo najbližšie k nášmu pivovaru. Podporujeme tak nielen slovenských pestovateľov, a tým rozvoj miestnych komunít, ale zároveň vďaka krátkym vzdialenostiam na transport nadmerne nezaťažujeme životné prostredie.

V posledných rokoch však zápasíme s viacerými výzvami. Klesá produkcia sladovníckeho jačmeňa, ktorý by spĺňal prísne kritériá na kvalitu potrebnú pre výrobu piva. Zároveň na Slovensku, ale aj celosvetovo, postupne miznú rezervoáre pitnej vody. Ak chceme, aby si naše pivo mohli vychutnávať ľudia aj o 10, 20 či 50 rokov, nesmieme sa týmto trendom iba nečinne prizerať. V Plzeňskom Prazdroji Slovensko preto spolupracujeme so šľachtiteľmi jačmeňa a chmeľu, a zároveň robíme všetko pre to, aby sme neplytvali vodou a neznečisťovali jej zdroje.

 

Spoluprácu s našimi dodávateľmi však vnímame ako obojstranný vzťah. Preto od našich partnerov očakávame dodržiavanie štandardov v oblasti transparentnosti a obchodnej etiky, ktoré sú súčasťou všetkých našich zmlúv. Snažíme sa pochopiť súvisiace výzvy, podporovať zlepšovanie a umožniť dodávateľom, aby prijali svoju časť zodpovednosti v rámci celého hodnotového reťazca.

Jačmeň nakupujeme doma

V Plzeňskom Prazdroji Slovensko nakupujeme jačmeň najmä z domácich, slovenských zdrojov. V roku 2018 sme nakúpili viac ako 17-tisíc ton slovenského sladovníckeho jačmeňa, dokonca 59 % priamo od pestovateľov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa objem nakúpeného jačmeňa zo Slovenska znížil o 2 000 ton. Za týmto poklesom stoja najmä slabá úroda a nedostatočná kvalita jarného sladovníckeho jačmeňa, ktoré boli spôsobené nepriaznivým počasím. Jačmeň sme preto museli aj dovážať, konkrétne sme z Českej republiky doviezli viac ako 3 500 ton.

Žiaľ, so zmenou klimatických podmienok sa stretávame čoraz častejšie. Najmä od roku 2014 trápia pestovateľov výrazné suchá alebo prívalové dažde, ktoré úrodu jačmeňa znehodnocujú. Na Slovensku nás znepokojuje aj pokles pestovania sladovníckeho jačmeňa. Za posledných 10 rokov klesli u nás osevné plochy jačmeňa na polovicu.

Spoločne so Slovenským združením výrobcov piva a sladu na tieto výzvy reagujeme a aj v roku 2018 sme pokračovali s tradíciou sladovníckych poľných dní. Druhý ročník sa uskutočnil na skúšobnej stanici Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho vo Vranove nad Topľou. Cieľom bolo umožniť šľachtiteľom, pestovateľom a spracovateľom sladovníckeho jačmeňa vymeniť si informácie a skúsenosti nevyhnutné na dosiahnutie kvality, ktorá spĺňa požiadavky sladovníkov.

Okrem toho každý rok spolupracujeme so šľachtiteľmi jačmeňa, s Výskumným ústavom pivovarským a sladovníckym a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym pri šľachtení a uvádzaní nových odrôd sladovníckeho jačmeňa.

Nakúpený jačmeň spracúvame priamo v areáli Pivovaru Šariš vo vlastnej sladovni. Technologické zariadenie umožňuje výrobu veľmi kvalitných sladov plzenského a bavorského typu, s veľmi nízkou spotrebou energií.

jačmeň

Český chmeľ je svetoznámym pojmom a synonymom toho najlepšieho pre pivo

Pri výrobe časti našich pív využívame najznámejšie české odrody chmeľu – Sládek, Žatecký pozdní a Premiant. Rok 2018 bol výnimočný tým, že Plzeňský Prazdroj Slovensko prvýkrát uvaril pivo z úplne novej odrody českého chmeľa Boomerang.

Okrem toho nakupujeme chmeľ aj v Nemecku a ďalších krajinách, a to napríklad na pivné špeciály, ochutené pivá a ďalšie nápoje, na ktorých výrobu sú vhodnejšie niektoré zahraničné odrody.

chmeľ

Dobré pivo tvorí číra a chutná voda

Bez vody by nebol život. Ani pivo. Tvorí viac ako 95 % jeho objemu. Okrem sladu a chmeľu je to pre pivovarníkov jedna z najdôležitejších surovín. Aj v minulosti sa pivovary koncentrovali najmä v blízkosti zdrojov kvalitnej vody.

Pivovar Šariš má dva hlavné zdroje vody. Je to jednak mestská pitná voda (Východoslovenská vodárenská spoločnosť), ktorá zásobuje vodou celý pivovar a časť sladovne. Ide o vodu z hĺbkových studní, čerpanú z oblasti prameňov Torysy. Druhým zdrojom sú naše vlastné studne, ktoré sčasti zásobujú sladovňu.

Vďaka moderným technológiám, efektívnejším procesom a spolupráci s mestskou čističkou šetrí vodu i životné prostredie aj Pivovar Šariš. Viac o našich opatreniach sa dočítate v sekcii Výroba.

voda

Popísanými aktivitami prispievame k napĺňaniu týchto Cieľov udržateľného rozvoja OSN