Zamestnanci

Bohatstvo každej spoločnosti spočíva vo vynikajúcom renomé, skvelých produktoch, know-how, prístupoch na trhy, dobrej finančnej kondícii a v tom najdôležitejšom - v zamestnancoch.

„Svojej pozícii som verný už 44 rokov. V Pivovare Šariš dohliadam na výrobu obľúbeného nápoja od chvíle, keď sa začne výrobný proces, až do momentu, kým je pivo navarené. Veľmi ma teší, že nikdy v mojej kariére sa nestalo, aby som navaril nekvalitné pivo, ktoré by sme museli zlikvidovať do odpadu. Rovnako som hrdý, že pivovar vždy dbal na kvalitu, aj keď sa v priebehu rokov vystriedalo viacero majiteľov firmy. Cítim, že pivovar ma počas všetkých tých rokov podporoval a vytváral mi dobré pracovné prostredie. Radšej ani nerozmýšľam nad tým, že za chvíľu odchádzam do dôchodku.”

Vladimír Vojtko, Operátor varne v Pivovare Šariš

Svojich zamestnancov podporujeme predovšetkým tromi cestami:

 1. Mzdovou politikou, ktorú reprezentuje pravidelný rast miezd a podiel výkonnostnej zložky.
 2. Radom nefinančných benefitov ako darčekové poukazy podľa vlastného výberu, produkty našej spoločnosti alebo príspevok na škôlku pre zamestnancov vracajúcich sa z materskej/rodičovskej dovolenky skôr do zamestnania.
 3. Rôznymi formami vzdelávania, do ktorých investujeme.

Mzdová politika

Plzeňský Prazdroj Slovensko prevádzkuje jeden pivovar v Prešovskom kraji, centrálu v Bratislave a obchodno-distribučné centrá po celom Slovensku. Celkový počet zamestnancov bol 552 na konci roku 2018.

Na roky 2018 a 2019 sme v kolektívnej zmluve zakotvili rast miezd všetkých našich zamestnancov o 11 %. Navýšenie prebehlo v dvoch fázach, pričom tá prvá navýšila mzdy od apríla 2018 priemerne o 6 % a tá druhá od apríla 2019 o 5 %. Spoločnosť tiež navýšila maximálnu výšku príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na 35 eur.

O úspechy našej firmy sa delíme s každým jej zamestnancom. V roku 2018 sme tak všetkým zamestnancom vyplatili jednorazové mimoriadne odmeny za vynikajúce výsledky spoločnosti vo výške 300 eur.

Na zosúladenie osobného a pracovného života ponúkame celý rad nástrojov:

 • flexibilné formy práce,
 • možnosť čiastočných úväzkov,
 • prednostné plánovanie dovolenky v letných mesiacoch pre rodičov,
 • nárok na 1 deň neplateného voľna pri nástupe dieťaťa do škôlky/školy,
 • nárok na 2 dni voľna na vlastnú svadbu,
 • nárok na 1 deň voľna na svadbu dieťaťa,
 • program na udržiavanie kontaktu s rodičmi na materskej/rodičovskej dovolenke,
 • darčekové poukazy podľa vlastného výberu,
 • príspevok 250 EUR mesačne na predškolskú starostlivosť pri skoršom nástupe do práce.

Diverzita

Práca v kolektívoch, kde sú zastúpené ženy aj muži, rôzne vekové kategórie či národnosti, prináša nové riešenia a pohľady na vec. Diverzita v práci je konkurenčnou výhodou a my sme sa v posledných rokoch zamerali predovšetkým na podporu genderovej rozmanitosti. Intenzívne sa tejto téme venujeme, vďaka čomu sa nám podarilo vytvoriť pracovné prostredie, ktoré stojí na rovnakých príležitostiach.

V roku 2018 bol podiel žien na manažérskych pozíciách v Plzeňskom Prazdroji Slovensko na úrovni 38,2 %.

V porovnaní s minulými rokmi sme však zaznamenali klesajúci trend. Tejto téme sa venujeme a radi by sme sa v nej posunuli ďalej. Preto v spolupráci s kolegami z regionálnej skupiny Asahi Breweries Europe pripravujeme novú stratégiu zameranú na inkluzívnu kultúru.

Od roku 2017 sme signatármi Charty diverzity. Je to dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity. V jej duchu sa snažíme vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie, ktorá nám umožňuje zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.

Podiel žien na manažérskych pozíciách v %

img
2015
42
2016
40
2017
38
2018
38

Celoživotné vzdelávanie

Vzdelávanie je jednou z najdôležitejších podpôr, ktoré môže zamestnávateľ svojim zamestnancom poskytnúť. K plnému využitiu svojho potenciálu môžu naši zamestnanci využívať rôzne formy vzdelávania:

Pre rôzne skupiny našich zamestnancov sme vytvorili programy, ktorých cieľom je rozvíjať dané odborné vedomosti a zručnosti - nech ste u nás nováčikom alebo skúseným harcovníkom. Už niekoľko rokov tak funguje napríklad tzv. Sales Akadémia Plzeňského Prazdroja Slovensko, ako aj programy Leadership Fundamentals a Leading Managers pre rôzne úrovne manažérov.

 

Zamestnanci z výroby sa môžu prihlásiť napríklad na odborné kurzy pre bezpečnostných technikov alebo elektrotechnikov. Pre všetkých zamestnancov sú v ponuke školenia o správnom čapovaní piva alebo viaceré kurzy zamerané na mäkké zručnosti, ako napríklad komunikačné školenia, time management kurzy či kurzy venované zvládaniu tímovej práce. Najväčší záujem majú zamestnanci tradične o angličtinu.

 

Sme výrobnou spoločnosťou, a preto kladieme dôraz na kvalitu a bezpečnosť práce v našom šarišskom pivovare. Naše kolegyne a kolegovia tak majú možnosť byť súčasťou programov Lean Six Sigma alebo Brewing Academy. Všetci noví zamestnanci absolvujú aj kurz tzv. Pivného ambasádora, vďaka ktorému sa zoznámia s históriou a výrobou piva, jeho vlastnosťami a správnou starostlivosťou oň.

Vychovávame budúcich sládkov

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko sa v minulom roku začala sústreďovať aj na výchovu novej generácie odborníkov na výrobu piva a sladu. Pivovar Šariš v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prešove spustili trojročný odbor, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku a z dlhodobého hľadiska je významným krokom na udržanie a napredovanie slovenského pivovarníctva.

 

Pre aktuálnych aj budúcich študentov je priamo v priestoroch Pivovaru Šariš k dispozícii učebňa s potrebným vybavením. K štandardu praxe patrí aj zabezpečenie pracovného oblečenia, ochranných pracovných pomôcok a stravy. Študenti môžu využívať aj výhody štipendijného programu, navyše pre žiakov druhého a tretieho ročníka je samozrejmosťou aj odmena za aktívny výkon praxe.

 

Skúsenosti študenti získavajú priamo od desiatky zamestnancov pivovaru, ktorí prešli certifikáciou na inštruktorov duálneho vzdelávania. Pivovar rovnako podporil aj vybraných učiteľov tohto odboru, ktorí prešli interným vzdelávacím programom – Brewing akadémiou.

Bezpečné a zdravé pracovné
prostredie na prvom mieste

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je pre nás na prvom mieste. V roku 2018 sme zaznamenali 2 pracovné úrazy, čo je údaj totožný s rokom 2017. Našim cieľom je však zabezpečiť nulovú úrazovosť na pracovisku.

V roku 2018 sme pre všetkých zamestnancov z výroby, distribučných centier, ako aj administratívy realizovali Dni zdravia. Zamestnanci si vychutnali vitamínové balíčky a mohli si zmerať svoj BMI index. Zamestnanci v pivovare vo Veľkom Šariši si historicky prvýkrát užili spolu so svojimi najbližšími Rodinný deň plný hier, zábavy a dobrého jedla.

Okrem toho pokračujeme v česko-slovenskom projekte Garden, v rámci ktorého sme v roku 2018 vynaložili investície v približnej hodnote 580-tisíc eur (za ČR a SR) na zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov vo všetkých našich pivovaroch (spolu päť pivovarov za obe krajiny) a v obchodno-distribučných centrách. V rokoch 2017 a 2018 sme takýmto spôsobom investovali viac ako 1,3 milióna eur a projekt pokračuje svojou treťou fázou aj v roku 2019.

Dobrovoľníctvo: pomáhame! Zn. radi :)

 
11%
zamestnancov
sa zapojilo do dobrovoľníckych aktivít v roku 2018
a odpracovali 480 dobrovoľníckych hodín

Dobrovoľníctvo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Naši zamestnanci sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku.

Zamestnanci výroby v pivovare Šariš pravidelne prikladajú ruky k zveľaďovaniu prostredia mesta Veľký Šariš. Pod záštitou Komunitnej nadácie Veľký Šariš a podporou samosprávy mesta pomáhajú s výsadbou zelene a úpravami v meste.

Na celom Slovensku majú zamestnanci možnosť sa individuálne alebo kolektívne zapojiť do dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto pod záštitou Nadácie Pontis. Na pár hodín tak vymenia stoličky v kanceláriách za iné prostredie a zároveň pomôžu dobrej veci. Zapájame sa aj do expertného dobrovoľníctva, v rámci ktorého naši kolegovia venujú svoj čas a odovzdávajú svoje know-how neziskovým organizáciám alebo občianskym združeniam.

Popísanými aktivitami prispievame k napĺňaniu týchto Cieľov udržateľného rozvoja OSN