Naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja

Naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja je postavená na nasledujúcich prioritách, v ktorých sme si stanovili ciele do roku 2020. Našimi aktivitami sa zároveň usilujeme prispieť k naplneniu globálnych Cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. V súčasnosti intenzívne pripravujeme novú stratégiu pre skupinu Asahi Breweries Europe, ktorej súčasťou je i Plzeňský Prazdroj Slovensko. V nej si stanovíme priority a konkrétne krátkodobé a dlhodobé ciele na ďalšie obdobie po roku 2020.

História

Priority:

Starať sa o pivovar, aby sme ho v poriadku odovzdali svojim potomkom.

Ciele udržateľného rozvoja OSN:

Úspech roku 2018:

Náš výrobný závod vo Veľkom Šariši v roku 2018 realizoval doteraz najvýraznejšiu modernizáciu v celkovej výške 5 miliónov eur. Vymieňali sme plechovkovú a filtračnú linku, ako aj obnovili linku pre stláčanie fliaš.

Výhľad do roku 2020:

Trvalo investujeme v regióne a chceme zostať jedným zo symbolov východu Slovenska, prepojeným na najtradičnejšiu pivovarnícku spoločnosť v strednej Európe.

Suroviny – rozvoj poľnohospodárstva

Priority:

Podporovať trvalo udržateľné využívanie pôdy na pestovanie pivovarníckych surovín.

Ciele udržateľného rozvoja OSN:

Úspech roku 2018:

Jačmeň nakupujeme najmä od domácich dodávateľov. Takmer 60 % dokonca priamo od pestovateľov.

Výhľad do roku 2020:

Našim cieľom je nakupovať kvalitné suroviny v čo možno najbližších lokalitách. Základnými princípmi spolupráce a partnerstva pre nás zostávajú korektné a dlhodobé vzťahy, férovosť v nastavovaní podmienok, ako aj podpora a vzdelávanie poľnohospodárov o výhodách pestovania sladovníckeho jačmeňa.

Výroba, balenie a distribúcia

Priority:

Zabezpečiť zdroje vody na ich spoločné využívanie našimi podnikmi a miestnymi obyvateľmi. Znižovať množstvo odpadov a emisií CO2.

Ciele udržateľného rozvoja OSN:

Úspech roku 2018:

Spotrebu vody sa nám aj v roku 2018 podarilo udržať pod hranicou 3 hl na 1 hl piva. Vďaka optimalizácii výroby a technologickej obnove pivovaru sme v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížili priamu spotrebu energie z 97,60 MJ/hl na 85,72 MJ/hl. Rovnako sme znížili objem emisií CO2 z 5,10 kgCO2/hl na 4,40 kgCO2/hl. Sme hrdí aj na to, že všetky naše obaly sú 100% recyklovateľné.

Výhľad do roku 2020:

Budeme monitorovať dodávky vody, o ktorú sa delíme s miestnymi obyvateľmi. Budeme sa naďalej zameriavať na znižovanie spotreby energií. Chceme, aby 100 % odpadov z fungovania výroby bolo druhotne využitých a nič nebolo ukladané na skládky.

Podpora malých a stredných podnikateľov v pohostinstve

Priority:

Zrýchliť sociálny rozvoj a rast prostredníctvom nášho odberateľského reťazca.

Ciele udržateľného rozvoja OSN:

Úspech roku 2018:

Certifikát kvality Cech pivných majstrov v roku 2018 získalo takmer 800 podnikov a reštaurácií. Pivnú kultúru v prevádzkach sme zvyšovali aj prostredníctvom vzdelávacieho programu Cervesario pivná akadémia.

Výhľad do roku 2020:

So svojimi zákazníkmi si nastavíme rozvojové plány týkajúce sa smerovania ich biznisu (kvalita prevádzok, objemy, služby), ktoré budeme pravidelne vyhodnocovať a spoločne budeme reagovať na príležitosti zlepšovať sa.

Zamestnanci

Priority:

Byť atraktívnym zamestnávateľom, ktorý sa stará o svojich zamestnancov a rozvoj schopných ľudí.

Ciele udržateľného rozvoja OSN:

Úspech roku 2018:

Spustili sme program duálneho vzdelávania, v ktorom vychovávame novú generáciu sládkov. Podiel žien na manažérskych pozíciách dosiahol 38 %. V pivovare vo Veľkom Šariši si mohli naši zamestnanci historicky prvýkrát užiť Rodinný deň.

Výhľad do roku 2020:

Budeme naďalej zvyšovať svoju atraktívnosť pre potenciálnych zamestnancov. Budeme pokračovať v rozvíjaní odborných a profesijných zručností svojich ľudí.

Zodpovedná konzumácia

Priority:

Usilovať o to, aby sa pivo stalo prirodzenou voľbou pre umiernených a zodpovedných konzumentov.

Ciele udržateľného rozvoja OSN:

Úspech roku 2018:

Našimi projektami zameranými na podporu zodpovedného pitia alkoholu sme priamo v uliciach alebo na sociálnych sieťach oslovili takmer 500-tisíc ľudí.

Výhľad do roku 2020:

Budeme sa snažiť osloviť všetkých konzumentov našich pív efektívnymi komunikačnými kampaňami a partnerskými aktivitami. Ich cieľom bude podporiť umiernenú konzumáciu piva.

Podpora komunít

Priority:

Byť dobrým susedom tam, kde sme doma.

Ciele udržateľného rozvoja OSN:

Úspech roku 2018:

Prostredníctvom grantového programu Šariš ľuďom sme v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš venovali 16 000 eur na turistický rozvoj Prešovského kraja. V roku 2018 sa nám prostredníctvom projektu Birell – Nezastaviteľní podarilo získať prostriedky vo výške 55 014 eur, ktorými sme podporili 21 hendikepovaných ľudí.

Výhľad do roku 2020:

Budeme pokračovať v investíciách do komunitných projektov, ktoré potrebujú našu pomoc.