Zodpovedná konzumácia

Hoci Plzeňský Prazdroj Slovensko vyrába alkoholické nápoje, neznamená to, že podporujeme nezodpovednú konzumáciu. Práve naopak!

„Vďaka spolupráci s Plzeňským Prazdrojom Slovensko sa približujeme k ľuďom, ktorým je sympatická myšlienka kultivovaného pitia a zodpovednosti za mladých ľudí pod 18 rokov. Podľa mňa je úplne v poriadku, dokonca veľmi prínosné, keď firmy dbajú o to, komu svoj produkt predávajú, najmä ak ide o alkohol. Plzeňský Prazdroj Slovensko k tomu pristupuje veľmi zodpovedne a potvrdzuje to aj svojimi aktivitami v rámci kampane Rešpektuj 18.“

PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, riaditeľka OZ Prima

Naša vízia:
Usilujeme sa o to, aby sa pivo stalo prirodzenou voľbou pre umiernených a zodpovedných konzumentov. Nechceme, aby ľudia pili viac, ale aby pili lepšie.

Rešpektuj 18

Kampaňou Rešpektuj 18 spoločnosť už tretí rok šíri osvetu o prevencii pitia alkoholu deťmi a mladistvými. Firma chce zmeniť tolerantný postoj k pitiu a predaju alkoholu deťom pod hranicou dospelosti. Zároveň chce podporiť dospelých, aby vedeli s deťmi o alkohole hovoriť.

Projekt vznikol v roku 2017 v spolupráci s občianskym združením Prima, ktoré je odborným garantom našich aktivít. Projekt Rešpektuj 18 je unikátny tým, že cieli nielen na širokú verejnosť, ale aj na personál v reštauračných zariadeniach. Prostredníctvom kontaktnej osvetovej kampane a webových stránok www.respektuj18.sk poskytujeme užitočné rady a tipy rodičom a predávajúcim tak, aby boli schopní zasiahnuť proti predaju a podávaniu alkoholu deťom a mladistvým.

3946
ľudí nadchol projekt v roku 2018
 

V roku 2018 sme do projektu aktívne zapojili 3 946 ľudí priamo v uliciach alebo na sociálnych sieťach a na 100 prevádzok sme distribuovali tabule, ktoré vtipným spôsobom upozorňujú na to, že v podniku mladistvým nenalievajú alkohol.

Od roku 2017, kedy sme s projektom na Slovensku začali, sme oslovili viac ako 65-tisíc ľudí a aktívne projekt podporilo 7 000 ľudí.

www.respektuj18.sk

Pravdivé a úplné informácie

Každý spotrebiteľ má právo vedieť, čo konzumuje. Nielen z hľadiska obsahu alkoholu, ale aj zloženia a nutričných hodnôt výrobku, ktorý si kupuje. Hoci je aj slovenská legislatíva v tomto smere pomerne náročná, nie na každom alkohole tieto informácie nájdete, pretože alkoholické výrobky sú od väčšiny týchto povinností oslobodené.

My sme sa však už pred niekoľkými rokmi rozhodli, že kompletné nutričné informácie o všetkých svojich výrobkoch zverejníme. Dnes tak nájdete online na webe www.promileinfo.sk zloženie našich výrobkov, množstvo kalórií a výživových hodnôt. 

Zároveň postupne zavádzame základné nutričné informácie o kalorickej hodnote na  obaly našich produktov. Ku koncu roka 2018 sme kalorickú hodnotu výrobku uvádzali na všetkých obaloch našich výrobkov.

9 mesiacov 0 promile

Alkohol k tehotným nepatrí

 
Našu kampaň zachytilo viac ako 319 tisíc ľudí
a aktívne sa do nej zapojilo 3 104 ľudí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS), ktorý pripadá na 9. septembra, sme aj v roku 2018 pripravili kampaň na šírenie povedomia o nebezpečenstve pitia alkoholu počas tehotenstva. FAS je súbor telesných a mentálnych vývinových chýb plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve. Na Slovensku sa s týmto syndrómom narodí približne 250 detí ročne.

Už siedmy rok informujeme na obaloch našich pivných značiek o tom, že alkohol je nevhodný pre tehotné ženy a zároveň sa snažíme o osvetu na túto tému. V spolupráci s Centrom diagnostiky, terapie a prevencie FAS pri Katolíckej univerzite v Ružomberku sme pripravili prieskum, ktorý ukázal, že povedomie o FAS je aj medzi opýtanými 400 odborníkmi stále malé. Zamerali sme sa na edukáciu lekárov, pripravili digitálnu kampaň na Facebooku pre verejnosť, s občianskym združením FAScinujúce deti pripravili verejnú diskusiu medzi učiteľmi s cieľom výmeny informácií a skúseností, aby sa vedeli správne venovať a učiť takéto deti v školách.

V roku 2018 sa do kampane 9 mesiacov 0 promile zapojila aj herečka, speváčka a čerstvá mamička malého synčeka Barbora Švidraňová.

Vieme, kedy budete na nula promile

Počas Dňa otvorených dverí v pivovare Šariš každoročne pripravujeme aktivity, prostredníctvom ktorých informujeme o možných negatívnych dôsledkoch nezodpovednej konzumácie alkoholu. Návštevníci si mohli vyskúšať simulačné okuliare s rôznym stupňom promile alkoholu, simulátor nárazu vo vozidle alebo dychové skúšky.

Marketing robíme zodpovedne

Málokto tuší, aké striktné pravidlá musí dodržiavať ten, kto v Plzeňskom Prazdroji Slovensko vymýšľa reklamu na naše výrobky. Dobrovoľne, nad rámec legislatívy, sme sa zaviazali k dodržiavaniu viacerých pravidiel, ktorých cieľom je podporovať umiernenú konzumáciu alkoholu a eliminovať pitie piva deťmi a mladistvými. Tu je výber z našich hlavných pravidiel, ktoré tvoria náš Kódex komerčnej komunikácie:

Obmedzujeme prístup
mladých ľudí
k našej reklame
V reklamách vystupujú
len ľudia starší ako 25 rokov
Monitorujeme vysielací
čas našich reklám
Na sociálnych
sieťach kontrolujeme
obsah podľa veku
Nepropagujeme
príležitosti k nadmernej
konzumácii alkoholu
Pri vstupe na naše stránky
vyžadujeme potvrdenie
veku používateľa
Sledujeme pravidlo:
¾ osôb, ktoré sledujú naše
reklamy, musia byť dospelé
Nepropagujeme alkohol
ako prostriedok na zvýšenie výkonu
alebo dosiahnutie úspechu

Nezávislá Komisia

Na dodržiavanie Kódexu komerčnej komunikácie dohliada nezávislá Komisia pre predaj a marketing, ktorá skúma každú reklamu, leták či návrh sponzorstva, skôr ako sa zverejnia. Skladá sa zo zástupcov vrcholového manažmentu Plzeňského Prazdroja Slovensko, jej predsedkyňa je výkonná riaditeľka slovenskej Rady pre reklamu.

Našou ambíciou je tiež prispieť ku kultivácii reklamného prostredia. Ako člen Rady pre reklamu sme sa preto zaviazali dodržiavať Etický kódex reklamnej praxe a udržiavať dobré meno reklamy. Súlad reklám s Etickým kódexom posudzuje nezávislá Arbitrážna komisia, ktorú tvorí 12 expertov z oblasti marketingovej komunikácie.

To, že k našej komunikácii pristupujeme so zvýšenou mierou zodpovednosti, svedčí aj fakt, že v roku 2018 nebola na reklamu Plzeňského Prazdroja Slovensko podaná žiadna sťažnosť.

Interné školenia

Každý zamestnanec Plzeňského Prazdroja Slovensko musí prejsť školením zameraným na zodpovednú konzumáciu. Jeho súčasťou je aj takzvaná Abeceda alkoholu a Alkoholové IQ. Spoločnosť tiež ponúka pomoc tým, ktorí majú prípadne s alkoholom problémy.

Varovanie na etiketách

Všetky obaly na našich pivách obsahujú jedno z nasledujúcich upozornení:

Zdieľané projekty slovenských pivovarníkov

Aktívne spolupracujeme so Slovenským združením výrobcov piva a sladu na projekte Zodpovednosť na cestách. Projekt v spolupráci s dopravnou políciou a oddelením Ministerstva dopravy zodpovedným za bezpečnosť cestnej premávky BECEP apeluje na vodičov, aby nepili alkohol pred jazdou vozidlom.

Minulý rok sa pôvodne jednodňová akcia rozšírila na predĺžený veľkonočný víkend a šesť letných festivalových víkendov. Viditeľná prítomnosť policajných hliadok na cestách, ale aj komunikácia cez sociálne siete, médiá a dopravné spravodajstvo Zelenej vlny, priniesli pozitívne výsledky - medziročný pokles nehodovosti v období veľkonočných sviatkov pod vplyvom alkoholu o 29 %.

Okrem toho dodržiavame Etický kódex pivovarníkov, na ktorého dodržiavanie dohliada Etická komisia, ktorej predsedá riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Popísanými aktivitami prispievame k napĺňaniu týchto Cieľov udržateľného rozvoja OSN