Komunity

Pivovar Šariš je oddávna súčasťou regiónu a my sa v tom našom cítime doma. Kraju a ľuďom v ňom sme zaviazaní za to, akými úspešnými sme sa stali.

„Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku a je jedným z lákadiel pre turistov v Prešovskom kraji. O jeho záchranu sa usilujeme už viac ako 20 rokov. Veľmi nás teší, že naše úsilie podporuje aj pivovar, ktorý je dominantou Veľkého Šariša. Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko je našim dlhoročným partnerom. Vďaka prostriedkom, ktoré sme získali z grantového programu Šariš ľuďom, z ďalších grantov Komunitnej nadácie Veľký Šariš, a zároveň z asignácie 2 % dane, sme dokázali obnoviť baštu, ako aj zatraktívniť prístupovú cestu k hradu.“

Ladislav Babuščák, Správca hradu Veľký Šariš

Dlhodobo, prostredníctvom partnerstva s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš, podporujeme verejnoprospešné organizácie, ktoré pôsobia v regióne nášho pivovaru, a tým podporujeme potenciál kraja a upozorňujeme na jeho krásy.

Grantový program Šariš ľuďom nadväzuje na viac ako 10-ročnú históriu grantového programu Občianska voľba. Za posledných 17 rokov spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko darovala viac ako 300-tisíc eur na celkovo 159 projektov rozvíjajúcich Prešovský kraj.

Šariš ľuďom sa zameriava na podporu rozvoja cestovného ruchu. V roku 2018 si sumu 15 000 eur rozdelilo 7 združení/organizácií, ktoré pomohli pri obnove historických pamiatok, výstavbe turistických trás a cyklotrás a realizácii rôznorodých kultúrnych akcií.

Hodnotiť projekty mohli prvýkrát aj ľudia vo verejnom hlasovaní a ten koncept, ktorý oslovil najviac priaznivcov, bol navyše odmenený sumou tisíc eur. Verejnosť hlasovala na stránke www.sarisludom.sk, ako aj počas série letných jednodňových festivalov My sme východ. Víťazné projekty, ktoré boli podporené z grantového programu, boli slávnostne vyhlásené počas Dňa otvorených dverí Pivovaru Šariš. Prémiu 1000 eur získal projekt Historické klenoty mesta Prešov - grafity galéria.

Zoznam neziskových organizácií
Názov projektu
OZ CTK Čergov 25
Výstavba oddychovej zóny a revitalizácie studničiek v Čergovskom pohorí
Vidiek, n.o.
Prebudenie spiaceho leva
OZ Hradba Šariš
Obnova bašty č. 6 - Alžbetka
OZ Fincičanki
Obnova erbovej sály v kaštieli vo Finticiach
OZ Rákociho cesta
Prístrešok pri Soľnohrade
Teleskop, n.f.
Rendezvous na mliečnej ceste
OZ J.D. - Galéria J.L.
Historické klenoty Mesta Prešov

Birell – Spoločne sme Nezastaviteľní

Československý projekt Nezastaviteľní vznikol v roku 2014 pod menom Birell jazda. Značka Birell je jeho hlavným iniciátorom a sponzorom. Za každého, kto prešiel špeciálnou Birell bránou, sme prispeli na účet Nezastaviteľných sumou 20 centov. V roku 2018 sa nám tak na Slovensku a v Čechách podarilo získať prostriedky vo výške 55 014 eur. Vďaka tomu sme mohli podporiť 21 hendikepovaných ľudí zo Slovenska a Čiech, ktorým sme prispeli na športové pomôcky.

Pomáhame aj asignáciou 2 % dane

V roku 2018 sme opäť podporili viaceré neziskové organizácie aj prostredníctvom asignácie 2 % dane z príjmu. Celkovo sme prerozdelili 58 955,63 eur siedmym organizáciám. Najvyššia miera podpory smerovala do Komunitnej nadácie Veľký Šariš, Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS a občianskemu združeniu Prima.

DORKA BAGS – Taška, ktorá má príbeh

Zmena názvu našej spoločnosti z Pivovary Topvar na Plzeňský Prazdroj Slovensko so sebou v roku 2018 priniesla aj jeden zaujímavý počin. Naše staré reklamné bannery sme už nemohli využívať a hľadali sme spôsob, ako im dať druhú šancu. Spojili sme sa s prešovským krízovým centrom DORKA, ktoré pomáha ženám – matkám v núdzi. Poskytuje im strechu nad hlavou, ako aj odbornú pomoc, aby sa vedeli opäť postaviť na vlastné nohy a zabezpečiť sebe a svojim deťom lepší život. Ženy majú priamo v centre možnosť pracovať v krajčírskej dielni, ktorej sme poskytli pre nás nevyužiteľný materiál a ženy z neho ušili tašky DORKA BAGS. Hotové tašky sme zakúpili a obdarovali nimi našich zamestnancov. Podarilo sa nám tak nielen zužitkovať materiál, ktorý by inak skončil na skládke, ale aj podporiť ženy v núdzi a prispieť k ich lepšej budúcnosti.

Popísanými aktivitami prispievame k napĺňaniu týchto Cieľov udržateľného rozvoja OSN