Rok 2023 znamenal pre Plzeňský Prazdroj Slovensko niekoľko míľnikov, v podobe rastu aj investícií

27. 06. 2024
rok-2023-znamenal-pre-plzensky-prazdroj-slovensko-niekolko-milnikov-v-podobe-rastu-aj-investicii

Bratislava, 27. júna 2024 Plzeňskému Prazdroju sa v minulom roku na Slovensku v predaji piva darilo. Hospodársky rast sa premietol do rekordných tržieb a umožnil spoločnosti odovzdať do štátnej pokladnice historicky najvyšší príspevok vo výške 54 miliónov eur. Obrat spoločnosti za rok 2023 dosiahol takmer 167 miliónov eur a firma vykázala čistý zisk v hodnote 12 miliónov eur.

Aj napriek tomu, že sa uplynulý rok niesol v znamení výziev ako zvýšené náklady či úspory zo strany spotrebiteľov, ľudia siahali po značkách Prazdroja viac a darilo sa mu aj v kľúčových finančných ukazovateľoch. „Som hrdý na to, že sa nám v roku 2023 podarilo rásť a stali sme sa na slovenskom trhu jednotkou z pohľadu tržieb aj z pohľadu objemov. Je to potvrdením, že kvalita a naše značky ľudí oslovujú čoraz viac a dlhodobá stratégia Prazdroja je nastavená správnym smerom,“ hovorí Dragoș Constantinescu, generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja.

Obrat Plzeňského Prazdroja Slovensko v roku 2023 dosiahol takmer 167 miliónov eur a medziročne vzrástol o 14 %. Na priamych aj nepriamych daniach spoločnosť zaplatila vyše 54 miliónov eur, čo je vôbec najviac v celej jej histórii. Spotrebná daň z toho pritom predstavovala takmer 26,5 milióna eur. To je v porovnaní s rokom 2022 viac až o 17 %. Čistý zisk spoločnosti medziročne stúpol o 11 % a dosiahol takmer 12 miliónov eur.

Za uplynulý rok predal Plzeňský Prazdroj na Slovensku takmer 1,7 miliónov hektolitrov piva, čo je v porovnaní s predošlým rokom o 1,3 % viac a vôbec najviac spomedzi ostatných pivných hráčov. Čapovanému pivu priala v uplynulom roku najmä dlhá teplá jeseň a z pohľadu objemov sa držalo na úrovni roku 2022. Predaje baleného piva sa medziročne zvýšili o 2 % a dosiahli úroveň 1,24 milióna hektolitrov. Tento posun bol zároveň kľúčový aj pri získaní vedúcej pozície Prazdroja na slovenskom pivnom trhu. Čísla predajov dokazujú, že Prazdroju sa vypláca jeho starostlivosť o zvyšovanie kvality služieb a prostredia v oboch predajných segmentoch.

Rok 2023 bol pre nás prelomový vo viacerých smeroch. Celkovo sme predali najviac piva v našej histórii, odviedli sme historicky najvyššie dane, a  na slovenskom pivnom trhu sme sa definitívne posunuli na prvú priečku. Popri tom sme nepoľavili v systematickej podpore prevádzok a partnerov v HoReCa segmente, kde sme investovali významnú čiastku a pokročili sme aj v modernizácii Pivovaru Šariš, ktorá ho posunula vpred, k udržateľnejšej výrobe,“ približuje ďalej Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Ako silný partner pre gastro sektor doň Plzeňský Prazdroj Slovensko v uplynulom roku investoval celkovo takmer 7 miliónov eur. Tie okrem materiálnej podpory zahŕňali aj nový, vôbec najširší poradensko-vzdelávací program Akadémia Prvý pri zdroji, a tiež ďalšie odborné poradenstvo zamerané na kvalitu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov.

Významným míľnikom pri investíciách do Pivovaru Šariš bola modernizácia kotolne a nový plynový kotol pripravený spaľovať vodík z obnoviteľných zdrojov. Nezanedbateľnými boli tiež investície do vlastného solárneho parku a solárneho parku v neďalekých Iliašovciach, vďaka ktorým bude od roku 2025 pivovar využívať iba zelenú elektrinu. Výrobný závod tiež v uplynulom roku dosiahol nulové skládkovanie a celková suma investícií do Pivovaru Šariš za rok 2023 presiahla čiastku 8,5 milióna eur.

Uplynulý rok bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko významný aj z pohľadu obalov, keď pri všetkých plechovkách určených pre slovenský trh firma úspešne znížila ich uhlíkovú stopu o polovicu. Podarilo sa to navýšením recyklátu na 75 % a vďaka zálohovému systému. Ten firme umožnil odkúpiť materiál z vyzbieraných plechoviek, ktorý opäť použila na výrobu nových plechoviek. Zo slovenskej plechovky sa tak opäť stala nová plechovka na Slovensku.