Predaje Plzeňského Prazdroja na Slovensku v minulom roku narástli o 1,3 %. Na pivnom trhu sa stal jednotkou.

25. 03. 2024
predaje-plzenskeho-prazdroja-na-slovensku-v-minulom-roku-narastli-o-13-na-pivnom-trhu-sa-stal-jednotkou

Bratislava, 25. marca 2024 – Plzeňský Prazdroj vlani zaznamenal medziročný nárast. Na Slovensku predal 1,7 milióna hektolitrov piva, teda o 1,3 % viac ako v roku 2022. Spoločnosť sa zároveň stala jednotkou na pivnom trhu. Za úspechom stojí predovšetkým séria strategických rozhodnutí, zlomovým bolo dosiahnutie prvenstva v segmente baleného piva. 

Aj keď bol rok 2023 oproti predošlému obdobiu pokojnejší, priniesol so sebou výzvy v podobe rastu nákladov či šetrenia zo strany spotrebiteľov. V porovnaní s uplynulými rokmi sa darilo výčapným pivám, no aj naďalej pretrvával záujem Slovákov o prémiové značky a ležiaky. Z pohľadu portfólia Plzeňského Prazdroja Slovensko napredovala značka Gambrinus, ktorá v celkových objemoch poskočila o 16 %, výrazný nárast zaznamenal aj Radegast s posunom o 7,5 %. Medzi spotrebiteľmi a tiež v súťažiach rezonovala nová receptúra značky Šariš, ktorá rástla o 3,5 % v jej čapovanej verzii a to aj mimo jej domovský región. Napredovala tiež vlajková loď z Plzne – značku Pilsner Urquell si slovenskí spotrebitelia v podnikoch dopriali viac ako v roku 2022 a to s 3 % nárastom. Zároveň ju v nezávislom prieskume označili za najdôveryhodnejšiu pivnú značku na trhu. „ Rok 2023 bol pre nás prelomový vo viacerých smeroch. Nie je to však niečo, čo sa zrodilo nedávno, ale výsledok správne nastavenej a konzistentnej biznisovej stratégie a systematickej spolupráce s obchodnými partnermi. Rovnako tak dôležitú úlohu zohralo perfektné plánovanie a logistika. Všetko sú to podstatné piliere, no bez našich ľudí by nepostačovali,“ približuje Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Pri čapovanom pive rástol trend sezónnosti
Čapovanému pivu priala v uplynulom roku najmä dlhá teplá jeseň. Z pohľadu objemov sa držalo na úrovni roku 2022,  Prazdroj však v tomto segmente avizuje silnejúci význam sezónnosti. Ten sa odzrkadlil nielen v rekordnom počte zrealizovaných podujatí, ktoré prekročilo hranicu 200, ale aj v spolupráci firmy s 500 sezónnymi prevádzkami, čo je zatiaľ historicky najvyššie číslo. Posunul sa zároveň dopyt po čapovanom nealku Birell, ktoré medziročne narástlo o 3 %. Prazdroj ďalej rozvíjal aj svoju systematickú podporu partnerov v HoReCa segmente, kde v uplynulom roku spustil najširší poradensko-vzdelávacím program Akadémia Prvý pri zdroji a celkovo do podpory rozvoja a kvality investoval takmer 7 miliónov eur. „Kvalita služieb a servisu je v rámci HoReCa nevyhnutnosťou a Prazdroj ako etablovaný líder v tomto segmente podáva svojim partnerom pomocnú ruku dlhodobo a systematicky. Je pre nás preto veľkou cťou, že sme od nich v rámci nezávislého prieskumu spokojnosti so spoluprácou získali najvyššie hodnotenie. Zároveň je to záväzok, aby sme v tomto prístupe zotrvali a aj naďalej ho rozvíjali,“ približuje pozitívnu spätnú väzbu z podnikov Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko pre prevádzky a reštaurácie. Jeho slová ilustruje aj nárast ocenení Hviezda sládkov, ktoré Prazdroj udeľuje podnikom venujúcim pivu tú najvyššiu starostlivosť. Pre rok 2024 ho získalo 204 prevádzok.

Obrat v segmente baleného piva
Predaje balených značiek z portfólia Plzeňského Prazdroja v uplynulom roku napredovali a Slováci po nich siahali o niečo častejšie, čo sa odzrkadlilo v celkovom 2 % medziročnom raste objemov. Najväčší posun zaznamenal miešaný nápoj z piva Captain Jack, ktorý medziročne narástol až o pätinu. Veľmi dobre sa darilo aj značkám Gambrinus a Radegast  a napredovalo aj talianske pivo Peroni. Oproti plánom sa o 7 % viac darilo minuloročným limitovaným ochuteným verziám Birellu so s níženým obsahom cukru, pričom spotrebiteľov najviac oslovila príchuť Mango & Citrón. Celkový rast v retailovom segmente bol zároveň kľúčový aj pri získaní vedúcej pozície Prazdroja na slovenskom pivnom trhu. „Tento posun je pre nás dôkazom, že rozhodnutia v súlade so správnymi hodnotami a s ohľadom na udržateľnosť majú v dlhodobom horizonte zmysel. Zároveň sú potvrdením, že naše investície do rozvoja pivných sekcií a kreatívnych vystavení sú správnou cestou, čo potvrdzuje aj séria odborných ocenení, ktoré sme za ne v uplynulom roku dostali,“ vysvetľuje David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce, Plzeňský Prazdroj Slovensko

Zo slovenskej plechovky opäť plechovka
Z pohľadu obalov sa aj naďalej darilo pivu vo vratných sklenených fľašiach, ktoré medziročne stúplo o 7 % a v roku 2023 tvorilo až tretinu z celkových predajov Plzeňského Prazdroja na Slovensku. Číslom jedna však zostalo aj naďalej pivo v plechovkách. Vďaka možnosti odkúpiť materiál vyzbieraný v rámci zálohovému systému sa v nich Prazdroju podarilo navýšiť podiel recyklátu na 75 % naprieč celým slovenským portfóliom, čím sa rapídne znížil ich environmentálny dopad. Ako prvá firma tak symbolicky uzavrel kolobeh plechoviek na Slovensku, keď sa z použitej plechovky opäť stala pivná plechovka na regáloch slovenských obchodov.