Koniec piva v plaste je pre Prazdroj len začiatkom. Udržateľnosť podporujú aj Slováci

29. 06. 2021
koniec-piva-v-plaste-je-pre-prazdroj-len-zaciatkom-udrzatelnost-podporuju-aj-slovaci

Bratislava 29. jún 2021  – Prazdroj definitívne skončí s pivnými PET fľašami o rok skôr a vďaka novej stratégii udržateľnosti v tomto smere zbavil Slovensko viac ako 500 ton plastu. Zosilňuje svoje zameranie aj na vratné fľaše či percento recyklátu v plechovkách. Spoločnosť sa však zaoberá nielen tým, v čom pivo predáva, ale aj tým, čo sa s obalmi deje potom, keď ich spotrebiteľ využije. Navyše, vratné obaly sa stávajú na Slovensku veľkou témou, a to pre pripravované spustenie zálohového systému.

Každý z obalov pritom jeho cieľová skupina preferuje z iných dôvodov. „V prípade vratných sklenených fliaš až 65 % opýtaných, ktorí aspoň raz mesačne kupujú pivo v predajniach, oceňuje, že ide o vratný obal, ktorého kúpou nevzniká zbytočný odpad. Viac ako polovica vníma ako prínos to, že sklo je materiál, ktorý sa dá dobre recyklovať. Pri plechovkách, po ktorých spotrebitelia siahajú najviac, až 60 % vníma ako benefit ich váhu. PET fľaše zase viac ako polovica respondentov označuje ako praktické kvôli opakovanému uzatváraniu, avšak až 61 % opýtaných ako hlavnú nevýhodu uvádza, že predstavujú odpad, ktorého sa treba zbaviť,“ približuje pohľad Slovákov na jednotlivé typy obalov Pavlína Kalousová, riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie zodpovedná za udržateľný rozvoj Prazdroja. Pivné PET fľaše navyše technologicky nie je možné opätovne recyklovať opäť na fľašu, a nie sú tak v súlade s dlhodobým cieľom spoločnosti používať iba plne cirkulárne, teda znovupoužiteľné alebo plne recyklovateľné, obaly.

Vratné sklenené fľaše na vzostupe

V Plzeňskom Prazdroji Slovensko už vlani, počas pandémie, ktorá všetkých Slovákov presmerovala takmer výlučne k baleným variantom piva, aktívne približovali spotrebiteľom vratné sklenené fľaše ako voľbu najviac šetrnú k prírode. Zo všetkých typov baleného piva majú najnižšiu uhlíkovú stopu a opätovne sa jedna fľaša v Prazdroji použije až 17-krát. „Podľa našej internej štúdie medzi ľuďmi, ktorí konzumovali niektorú zo značiek Pilsner Urquell, Šariš, Gambrinus alebo Veľkopopovický Kozel, sú vratné sklenené fľaše najobľúbenejšie vo vekovej kategórii 50 – 65 rokov, ktorá si návyk na pivo vo fľaši nesie historicky so sebou. Ich skóre spokojnosti je na úrovni 95 zo 100. Hneď za nimi je kategória, ktorú môžeme označiť aj ako „ich deti“, a teda ľudia vo veku 18 – 34 rokov, kde je skóre spokojnosti s vratnými fľašami 91. Generácia 35 – 49 má najsilnejší príklon zase k plechovkám,“ vysvetľuje David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce, Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Aktuálny spoločenský trend potvrdzuje aj etnologička Katarína Nádaská: „Je možné, že vplyv návykov zo strany rodičov v kombinácii s ekologickým zmýšľaním mladej generácie bude naďalej posilňovať.  Trend, ktorý sledujeme v posledných rokoch a ktorý včlenil ekológiu do nápojového, a teda aj pivného sveta, tak významne nahráva plánovanému vytvoreniu nového zálohového systému pre ďalšie typy obalov. Prelom generácií X a Y, teda ľudia, ktorí dospievali v 90. rokoch a majú silnejší vzťah plechovkám, tiež predznačuje, že cirkularite obalov svitá na lepšie časy. Je to veľmi dôležitý krok k ochrane prírody. Zálohovaním fliaš a plechoviek sa Slovensko pridáva k celosvetovému trendu a potrebe ochrany prírody,“ sumarizuje Katarína Nádaská.

Cirkularita ako hnací motor

Plzeňský Prazdroj Slovensko sa téme znižovania vplyvu svojej výroby na prírodu venuje koncepčne a dlhodobo. Jednou z hlavných priorít spoločnosti sú obaly, pričom cieľom je mať všetky do roku 2030 plne cirkulárne, čiže znovu použiteľné alebo recyklovateľné. „Uvedomujeme si, že byť lídrom znamená robiť aktívne konkrétne kroky už teraz, preto sme vlani významne podporovali vratné sklenené fľaše, ktoré rástli v objemoch nad očakávania o 17 %. Darí sa nám aj pri odchode od pivných PET fliaš a vyvíjame nemalé úsilie, aby sme pivo v týchto obaloch prestali na Slovensku predávať už na konci tohto roka, čiže o rok skôr, ako sme pôvodne plánovali. Tiež navyšujeme podiel recyklátu v našich plechovkách, aktuálne sme na priemernej úrovni 40 – 50 %,“ zhŕňa Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Práve PET fľaše a plechovky budú o pol roka na Slovensku veľkou témou, a to pre spustenie zálohového systému. „Zálohový systém pre plechovky a PET fľaše je pre Slovensko krok správnym smerom a Prazdroj je do jeho budovania zapojený už od začiatku prostredníctvom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Z našich údajov vyplýva, že už dnes 60 % spotrebiteľov piva presne vie, ako bude systém fungovať a 30 % o ňom aspoň počulo, len k 10 % sa informácia ešte nedostala,“ vysvetľuje Martin Grygařík. Podľa jeho slov čísla ukazujú, že ľudia vo všeobecnosti súhlasia s tým, že zálohovanie je dôležitým príspevkom k ochrane prírody. Okrem toho, nový zálohový systém umožní, aby z použitej plechovky vznikla opäť plechovka, čo rovnako tak povedie k znižovaniu uhlíkovej stopy. Hliník sa dá totiž recyklovať do nekonečna bez zmeny parametrov, pričom plechovka z recyklátu má v závislosti od jeho podielu, až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu je spotrebovaných až o 95 % menej energie než u plechovky vytvorenej z panenského materiálu.