Prečo sa uchádzať o Hviezdu sládkov?

Pretože je ukazovateľom tej najvyššej kvality čapovaného piva a lákadlom pre návštevníkov, aby na pivo chodili práve do hviezdnych podnikov a vychutnali si ten pravý pivný zážitok. Ozvite sa nám, získajte Hviezdu sládkov a tešte sa z priazne zákazníkov!


Doprajte svojim zákazníkom
najlepší zážitok s pivom!

Výsledok sa rýchlo dostaví. Bude ním spokojný hosť, ktorý svojím dielom prispeje k tomu, že váš podnik bude úspešný. Najlepší zážitok s pivom prinesie jedine správne ošetrené a načapované pivo. Za príkladné dodržiavanie zásad a požiadaviek starostlivosti o kvalitu čapovaného piva udeľuje Plzeňský Prazdroj Slovensko najlepším podnikom a reštauráciám certifikát Hviezda sládkov. Pod neho sa podpisujú tí, ktorí stoja pri samotnom zrode piva, naši sládkovia. Hodnotenie sa vykonáva v ročných cykloch a podľa jeho výsledkov sa certifikát udeľuje s platnosťou na jeden kalendárny rok. Hodnotenie vykonávajú špičkoví profesionáli v odbore, absolventi špeciálneho Kempu výčapníkov, ktorý sa venuje čapovaniu piva a jeho degustáciám. Každého experta tiež školí tím našich obchodných sládkov.

Výhody udelenia certifikátu Hviezda sládkov

  • Označenie prevádzky certifikátom Hviezda sládkov avizuje najvyššiu kvalitu starostlivosti o pivo a najlepší pivný zážitok a zvyšuje reputáciu podniku v očiach súčasných aj potenciálnych hostí.
  • Certifikát slúži pri lepšom rozhodovaní spotrebiteľov o návšteve prevádzky.
  • Prevádzka bude uvedená na webových stránkach Plzeňského Prazdroja Slovensko v mape certifikovaných, a teda odporúčaných prevádzok, ako aj na weboch jednotlivých pivných značiek.
  • Certifikát Hviezda sládkov sa udeľuje len zákazníkom Plzeňského Prazdroja Slovensko.
  • Získanie certifikátu je zároveň nutnou podmienkou pre zaradenie do niektorej z úrovní obchodného programu Klubu kľúčových zákazníkov Plzeňského Prazdroja Slovensko (podrobnosti u príslušného manažéra pre rozvoj kľúčových zákazníkov alebo špecialistov rozvoja obchodu).

Postup pre udelenie certifikátu Hviezda sládkov

  1. Požiadajte poradcu rozvoja obchodu Plzeňského Prazdroja Slovensko o začatie certifikačného procesu.
  2. Najskôr prebehne meranie základných technických parametrov.
  3. Nasleduje hodnotenie kvality naservírovaného piva.
  4. V prípade splnenia všetkých podmienok vám bude udelený certifikát Hviezda sládkov a odovzdaný zástupcom obchodného oddelenia Plzeňského Prazdroja Slovensko.
  5. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, ktorý zabraňuje udeleniu certifikátu Hviezda sládkov, oznámime presne opísaný dôvod a pridáme postup pre nápravu. Požiadavku na ďalšie meranie môžete podať najskôr o 3 mesiace. Kontrolné merania v už certifikovaných prevádzkach sa budú opakovať najmenej 1× ročne. Môžu sa však uskutočniť kedykoľvek s cieľom preverenia dodržiavania štandardov a kvality čapovaného piva. V prípade zistenia porušenia štandardov uvedených v Podmienkach udelenia certifikátu Hviezda sládkov alebo pri zmene prevádzkovateľa, bude certifikát Hviezda sládkov prevádzke odobratý. Akékoľvek vaše ďalšie otázky zodpovie osobne poradca rozvoja obchodu, alebo zástupca technického servisu Plzeňského Prazdroja Slovensko.
Najčastejšie otázky

Kam zájsť na dokonale ošetrené pivo?

Vyberte si na mape miesto alebo podnik, kde sa o pivo perfektne starajú.
Naša mapa vám ukáže cestu!

Zoznam ocenených podnikov