Zodpovedná konzumácia

Naša vízia:
Usilujeme o to, aby sa pivo stalo prirodzenou voľbou pre umiernených a zodpovedných konzumentov. Nechceme, aby ľudia pili viac, ale aby pili lepšie.

Rešpektuj 18

Projekt Rešpektuj 18 je naša osvetová kampaň na prevenciu pitia alkoholických nápojov detí a mladistvých. Vznikol v roku 2017 v spolupráci s občianskym združením Prima, ktoré poskytuje odbornú záštitu celému projektu. Projekt Rešpektuj 18 je unikátny tým, že cieli nielen na širokú verejnosť, ale aj na personál v reštauračných zariadeniach. Prostredníctvom kontaktnej osvetovej kampane a webových stránok www.respektuj18.sk poskytujeme užitočné rady a tipy rodičom a predávajúcim tak, aby boli schopní zasiahnuť proti predaju a podávaniu alkoholu deťom a mladistvým.

3036
ľudí nadchol projekt v roku 2017
 

V roku 2017 sme projektom aktívne oslovili 3036 ľudí priamo v uliciach alebo na sociálnych sieťach a 200 majiteľov krčiem a reštaurácií.

www.respektuj18.sk

Pravdivé a úplné informácie

Každý spotrebiteľ má právo vedieť, čo konzumuje. Nielen z hľadiska obsahu alkoholu, ale aj zloženia a nutričných hodnôt výrobku, ktorý si kupuje. Hoci je aj slovenská legislatíva v tomto smere pomerne náročná, nie na každom alkohole tieto informácie nájdete, pretože alkoholické výrobky sú od väčšiny týchto povinností oslobodené.

My sme sa však už pred niekoľkými rokmi rozhodli, že kompletné informácie o všetkých svojich výrobkoch zverejníme. Dnes tak nájdete online na webe www.promileinfo.sk zloženie našich výrobkov, množstvo kalórií a výživových hodnôt. 

Zároveň postupne zavádzame základné nutričné informácie o kalorickej hodnote na  obaly našich produktov. Ku koncu roka 2017 sme kalorickú hodnotu výrobku uvádzali na viac ako 90 % obalov našich výrobkov, čím sme prekročili svoj pôvodný plán o 10 %.

9 mesiacov 0 promile

 
Viac ako 210 tisíc ľudí
si pozrelo našu výzvu proti alkoholu v tehotenstve

Kampaň je zameraná na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva, a preto naše aktivity každoročne spájame s 9. septembrom, Svetovým dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS). Je to súbor telesných a mentálnych vývinových chýb plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve.

Už šiesty rok informujeme na obaloch našich pivných značiek o tom, že alkohol je nevhodný pre tehotné ženy, a zároveň sa snažíme o osvetu na túto tému. Na kampani s cieľom informovať verejnosť sme spolupracovali s odborníkmi a partnerskými organizáciami, ako sú Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS v Ružomberku, občianske združenie Fascinujúce deti, či v minulosti Únia Materských centier.

V roku 2017 sme do kampane zapojili aj známeho slovenského speváka a herca Thomasa Puskailera, ktorý apeloval (nielen) na mužov, aby podporili počas tehotenstva svoje partnerky a vyvarovali sa s nimi pitiu alkoholu. Virálne video zasiahlo viac ako 210 tisíc ľudí na sociálnych sieťach.

Vieme, kedy budete na nula promile

Počas Dňa otvorených dverí v pivovare Šariš každoročne pripravujeme aktivity, prostredníctvom ktorých informujeme o možných negatívnych dôsledkoch nezodpovednej konzumácie alkoholu. Návštevníci si mohli vyskúšať simulačné okuliare s rôznym stupňom promile alkoholu, simulátor nárazu vo vozidle alebo dychové skúšky. K dispozícii na stiahnutie máme aj aplikácie na počítanie promile alkoholu PromileInfo a PromileLady.

Robiť marketing zodpovedne

Málokto tuší, aké striktné pravidlá musí dodržiavať ten, kto v Plzeňskom Prazdroji Slovensko vymýšľa reklamu na naše výrobky. Tu je výber z našich hlavných pravidiel, ktoré tvoria náš Kódex komerčnej komunikácie:

Obmedzujeme prístup
mladých ľudí
k našej reklame
V reklamách vystupujú
len ľudia starší ako 25 rokov
Monitorujeme vysielací
čas našich reklám
Na sociálnych
sieťach kontrolujeme
obsah podľa veku
Nepropagujeme
príležitosti k nadmernej
konzumácii alkoholu
Pri vstupe na naše stránky
vyžadujeme potvrdenie
veku používateľa
Sledujeme pravidlo:
¾ osôb, ktoré sledujú naše
reklamy, musia byť dospelé
Nepropagujeme alkohol
ako prostriedok na zvýšenie výkonu
alebo dosiahnutie úspechu

Nezávislá Komisia

Na dodržiavanie Kódexu komerčnej komunikácie dohliada nezávislá Komisia pre predaj a marketing, ktorá skúma každú reklamu, leták či návrh sponzorstva, skôr ako sa zverejnia. Skladá sa zo zástupcov vrcholového manažmentu Plzeňského Prazdroja Slovensko, jej predsedom je výkonná riaditeľka slovenskej Rady pre reklamu.

V roku 2017 nedostala Rada pre reklamu žiadnu sťažnosť od verejnosti na reklamy Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Interné školenia

Každý zamestnanec Plzeňského Prazdroja Slovensko musí prejsť školením zameraným na zodpovednú konzumáciu. Jeho súčasťou je aj takzvaná Abeceda alkoholu a Alkoholové IQ. Spoločnosť tiež ponúka pomoc tým, ktorí majú prípadne s alkoholom problémy.

Varovanie na etiketách

Všetky obaly na našich pivách obsahujú jedno z nasledujúcich upozornení:

Zdieľané projekty slovenských pivovarníkov

Aktívne spolupracujeme so Slovenským združením výrobcov piva a sladu na projekte Zodpovednosť na cestách. Projekt apeluje na vodičov, aby nepili alkohol pred jazdou vozidlom.

Okrem toho dodržiavame Etický kódex pivovarníkov, na ktorého dodržiavanie dohliada Etická komisia, ktorej predsedá riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.