Podpora zákazníkov

Snažíme sa prispieť k posilneniu prosperity našich zákazníkov. Ponúkame im rôzne rozvojové programy a školenia zamerané na zvyšovanie starostlivosti o pivo, ale aj na rozvoj ľudských zdrojov.

Pivovarník pivo varí, výčapník ho robí

Naše pivo odchádza z pivovaru v špičkovej kvalite. Prostredníctvom rôznych školení, programov a spolupráce so zákazníkmi je naším cieľom, aby sa pivo v rovnakej kondícii dostalo pred spotrebiteľa.

Cech pivných majstrov

774
účastníkov
Cechu pivných majstrov v roku 2017

Ide o program zameraný na zvyšovanie pivnej kultúry. Cieľom je motivovať našich partnerov – prevádzkarov reštauračných zariadení na pravidelnú sanitáciu pivných ciest, čistotu pivného skla, správne skladovanie piva a celkový hygienický štandard. Hodnotí sa 20 parametrov v prevádzkach. Tie, ktoré ich splnia, získavajú certifikát platný 1 rok. Program vznikol v roku 2007.

Cervesario

169
školení
absolvovalo 5 612 študentov z celého Slovenska

Táto pivná akadémia je špeciálny vzdelávací program určený končiacim študentom vybraných stredných škôl, u ktorých je predpoklad, že vo svojej budúcej profesii prídu do kontaktu s pivom. Od roku 2011 bolo zorganizovaných 169 školení, ktoré absolvovalo 5 612 študentov odborov barman, čašník, čašníčka, servírka a hostinský z celého Slovenska.

Do konceptovej reštaurácie
ideálne aj s rodinou

Plzeňský Prazdroj Slovensko už niekoľko rokov úspešne rozvíja tzv. konceptové reštaurácie a pivnice. Okrem špičkovej technológie čapovania ponúkame celkové dizajnové spracovanie prevádzkarne. Ruka v ruke s tým aj možnosť používať naše chránené vzory a vizuály našich pivných značiek, napríklad hlavu capa nad výčap.

Konceptové prevádzky sa tak stali príjemným miestom stretávania pri rôznych príležitostiach, od posedení s priateľmi, cez pracovné stretnutia, až po rodinné oslavy. Služby, ktoré poskytujeme ich prevádzkovateľom, pomáhajú pri podnikaní, ale aj zlepšovať pivnú kultúru na mnohých miestach.)

Patria medzi ne tie, ktoré používajú názov alebo podtitul:

  • Šariš Pub (značka Šariš)
  • Kolkovna (značka Pilsner Urquell)
  • Kozlovna (značka Velkopovický Kozel)