Naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja

Naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja je založená na siedmich oblastiach – prioritách, v ktorých vnímame dôležitú úlohu Plzeňského Prazdroja Slovensko a v ktorých sme si stanovili ciele do roku 2020. Každá z čiastkových aktivít nám zároveň umožňuje prispieť k plneniu globálnych Cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

História

Priority:

Starať sa o historické dedičstvo, aby sme ho v poriadku odovzdali svojim potomkom.

Ciele na udržateľný rozvoj:

Úspech roku 2017:

Výrazne sme investovali do nášho výrobného závodu pre zlepšenie technologických, ale aj bezpečnostných parametrov, inovujeme výrobné portfólio produktov a určujeme vývoj pivného trhu do budúcna. 

Výhľad do roku 2020:

Trvalo investujeme v regióne a chceme zostať jedným zo symbolov východu, prepojeným na najtradičnejšiu pivovarnícku spoločnosť v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Suroviny – rozvoj poľnohospodárstva

Priority:

Podporovať trvalo udržateľné využívanie pôdy na pestovanie pivovarníckych surovín.

Ciele na udržateľný rozvoj:

Úspech roku 2017:

Plných 100 % jačmeňa sme nakúpili od domácich dodávateľov.

Výhľad do roku 2020:

Budeme naďalej zachovávať princípy zodpovedného dodávateľa a dodržiavať pritom maximálnu kvalitu. Základnými princípmi spolupráce a partnerstva pre nás zostávajú korektné vzťahy, dlhodobosť a férovosť v nastavovaní podmienok.  Budeme naďalej podporovať a vzdelávať poľnohospodárov, prečo a ako pestovať jačmeň.

Výroba, balenie a distribúcia

Priority:

Zabezpečiť zdroje vody na ich spoločné využívanie našimi podnikmi a miestnymi obyvateľmi. Znižovať množstvo odpadov a emisií CO2.

Ciele na udržateľný rozvoj:

Úspech roku 2017:

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sme znížili spotrebu vody z 2,88 hl na 2,72 hl na hl piva. Priamu spotrebu energie vo svojich pivovaroch sme znížili z 97,60 MJ/hl na 85,75 MJ/hl.

Výhľad do roku 2020:

Budeme monitorovať dodávky vody, o ktorú sa delíme s miestnymi obyvateľmi. Budeme sa naďalej zameriavať na znižovanie spotreby energií. Chceme, aby 100% odpadov z fungovania výroby bolo druhotne využitých a nič tak nebolo ukladané na skládky.

Podpora malých a stredných podnikateľov v pohostinstve

Priority:

Zrýchliť sociálny rozvoj a rast prostredníctvom nášho odberateľského reťazca.

Ciele na udržateľný rozvoj

Úspech roku 2017:

Na našom vzdelávacom programe Cech pivných majstrov sa zúčastnilo viac ako 700 krčmárov a reštauratérov.

Výhľad do roku 2020:

So svojimi zákazníkmi si nastavíme rozvojové plány týkajúce sa smerovania ich biznisu (kvalita prevádzok, objemy, služby), ktoré budeme pravidelne vyhodnocovať a spoločne budeme reagovať na príležitosti zlepšovať sa.

Zamestnanci

Priority:

Byť atraktívnym zamestnávateľom, ktorý sa stará o svojich zamestnancov a rozvoj schopných ľudí.

Ciele na udržateľný rozvoj:

Úspech roku 2017:

Podiel žien na manažérskych pozíciách dosiahol 38 %. Usporiadali sme historicky prvý Safety Camp pre zamestnancov nášho výrobného závodu.

Výhľad do roku 2020:

Budeme naďalej zvyšovať svoju atraktívnosť pre potenciálnych zamestnancov. Budeme pokračovať v rozvíjaní odborných a profesijných zručností svojich ľudí.

Zodpovedná konzumácia

Priority:

Usilovať o to, aby sa pivo stalo prirodzenou voľbou pre umiernených a zodpovedných konzumentov.

Ciele na udržateľný rozvoj:

Úspech roku 2017:

Prostredníctvom svojich projektov zameraných na prevenciu pitia alkoholu mladistvými sme oslovili viac ako 435 000 ľudí.

Výhľad do roku 2020:

Budeme sa snažiť osloviť všetkých konzumentov našich pív efektívnymi komunikačnými kampaňami a partnerskými aktivitami. Ich cieľom bude podporiť umiernenú konzumáciu piva.

Podpora komunít

Priority:

Byť dobrým susedom tam, kde sme doma.

Ciele na udržateľný rozvoj:

Úspech roku 2017:

Prostredníctvom svojho grantového programu sme rozdali 16 000 eur na turistický rozvoj Prešovského kraja.

Výhľad do roku 2020:

Budeme pokračovať v investíciách do komunitných projektov, ktoré potrebujú našu pomoc.