Plzeňský Prazdroj už dlhodobo realizuje špeciálny program, ktorého cieľom je neustále motivovať zákazníkov do pravidelnej sanitácie pivných ciest, čistoty pivného skla, do správneho skladovania piva, celkového hygienického štandardu a v poslednom čase aj do správneho čapovania a podávania piva. Nároky spotrebiteľov na kvalitu čapovaného piva z roka na rok stúpajú a práve udržanie hygieny a čistoty výčapného zariadenia a pivného potrubia je nutnou podmienkou zaistenia vysokej kvality piva. Samotný program je teda zameraný na zákazníka s prepojením, aby si spotrebiteľ vychutnal naše pivá v tej najlepšej kondícii, v akej opúšťajú brány našich pivovarov. Zároveň tým sledujeme aj širší rozmer zvyšovania pivnej kultúry na Slovensku. Certifikát kvality za vynikajúcu starostlivosť o pivo je zapožičaný prevádzke na obdobie 12 mesiacov a spoločnosť Plzeňský Prazdroj v nich garantuje najvyššiu kvalitu čapovaného piva.

  Certifikát kvality         

Podmienkami na nomináciu prevádzky do programu „Cech pivných majstrov“ sú pravidelné sanitácie pivných ciest najmenej dvakrát za mesiac, správne uloženie pivného skla a používanie atestovacích umývacích prostriedkov. Ak sú splnené tieto podmienky, nasleduje kontrolný audit kvality. Celá oblasť hodnotenia je rozdelená do 5 základných skupín: skladovanie piva, hnacie plyny, sanitácia pivných ciest a čistota výčapného zariadenia, pivné sklo a samotné čapovanie a podávanie piva. Spolu týchto 5 skupín predstavuje 20 hodnotených parametrov. Prevádzky, ktoré dosiahnu minimálnu celkovú úspešnosť hodnotenia 75 % a viac, dostanú certifikát Cech pivných majstrov.

Zoznam prevádzok 2018