Plzeňský Prazdroj Slovensko podľa novej kolektívnej zmluvy navýši mzdy a bonusy

12. 12. 2019
plzensky-prazdroj-slovensko-podla-novej-kolektivnej-zmluvy-navysi-mzdy-a-bonusy

Veľký Šariš, 12. decembra 2019 – Plzeňský Prazdroj Slovensko má novú kolektívnu zmluvu. Zástupcovia pivovaru sa spoločne so zástupcami odborových organizácií dohodli na zvýšení základnej mzdy, hodnoty stravného lístka či bonusov. Zmluva nadobúda platnosť 1. januára 2020 a bude platná do 31. decembra 2021.

V porovnaní s rokom 2019 sa navýšia základné mzdy zamestnancov v mzdových stupňoch 8 až 14, pričom navýšenie prebehne v dvoch fázach - v apríli 2020 o 5 % a v apríli 2021 o 4 %. Plzeňský Prazdroj Slovensko a odbory sa tiež dohodli na zavedení nového bonusu pre kategórie zamestnancov vo výrobe a supply chain, ktorý bude závislý od finančných výsledkov spoločnosti. Bonusy sa tak pridajú k už zavedenému odmeňovaniu formou kvartálneho bonusu vo výške 10 %. Nový spôsob odmien bude splatný po skončení finančného roka v štandardnom výplatnom termíne pre ročné bonusy.

Maximálna výška príspevku zo strany zamestnávateľa na doplnkové dôchodcovské sporenie sa zachováva vo výške 35 €. Zamestnanec má však možnosť zníženia tohto dobrovoľného príspevku na sporenie na 5 € mesačne. Pomer medzi príspevkom zamestnávateľa a zamestnanca zostáva rovnaký 2:1. Pivovar sa s odbormi dohodol aj na navýšení hodnoty stravného príspevku.

Zamestnancom pribudnú nové benefity

Plzeňský Prazdroj Slovensko sa nad rámec kolektívnej zmluvy a kolektívneho vyjednávania rozhodol s účinnosťou od 1. 1. 2020 poskytnúť zamestnancom nové benefity. Zamestnanci tak získavajú pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec Zákonníka práce v rozsahu 2 dni za účelom regenerácie pracovnej sily a v rozsahu 1 deň v prípade svadby potomka, a zároveň možnosť využívania tzv. Multisport karty.

„Rád by som sa poďakoval zástupcom odborov za ich prístup počas celého vyjednávania, ktoré bolo náročné, ale konštruktívne. Vďaka nemu sa nám podarilo nájsť riešenie, ktoré odráža skutočné potreby našich zamestnancov a predstavuje silný záväzok Plzeňského Prazdroja Slovensko na najbližšie dva roky. Sila našej spoločnosti je založená na našich zamestnancoch a je dôležité, aby sme im poskytovali širokú škálu výhod na podporu ich zdravia, aj behom zásadných míľnikov ich života. Verím, že zmeny, ktoré sme vykonali, sa prejavia v dlhodobej spokojnosti našich zamestnancov a v rozvoji našej spoločnosti," hodnotí personálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko Rob Kenney. Ako dodáva, dlhodobá spokojnosť zamestnancov, osobná zodpovednosť za vykonávanú prácu a z nej vyplývajúce odmeny sú v rámci ľudských zdrojov stálymi cieľmi spoločnosti.

Kolektívnu zmluvu za zamestnávateľa podpisoval riaditeľ závodu Ján Čerkala a za odborovú organizáciu predseda Závodného výboru odborovej organizácie Peter Bucko a podpredsedníčka Agáta Feldmanová.